27. januára 2019

Astma – dôležité informácie nielen pre astmatikov

Nedávne štatistické analýzy poukazujú na zvýšenie výskytu a frekvencie atopických ochorení za posledné tri desaťročia. Astma je definovaná ako chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest a je […]
24. júla 2018

Návod na odhaľovanie nezmyslov

25. januára 2018

Prírodovedná gramotnosť – schopnosť porozumieť vedeckým poznatkom

„Prírodovedná gramotnosť je schopnosť používať vedecké poznatky, získavať nové vedomosti, vysvetľovať prírodné javy, identifikovať otázky a vyvodzovať dôkazmi podložené závery pre pochopenie a tvorbu rozhodnutí o […]