Návod na odhaľovanie nezmyslov
24. júla 2018
Vedecké teórie: Gravitácia nie je „len teória“
3. mája 2020

Astma – dôležité informácie nielen pre astmatikov

Nedávne štatistické analýzy poukazujú na zvýšenie výskytu a frekvencie atopických ochorení za posledné tri desaťročia. Astma je definovaná ako chronické zápalové ochorenie dýchacích ciest a je považovaná za jedno z týchto ochorení. Odhaduje sa, že 300 miliónov ľudí na celom svete astmou trpia, a tento počet rastie ročne o 1% už od roku 1980, najmä u detí.Ako sa prejavuje astma?

Zapálené dýchacie cesty sa stávajú hyperreaktívne, vplyvom rôznych rizikových faktorov. Majú obmedzenú priechodnosť v prítomnosti hlienových žliaz a zvýšenej intenzite zápalu. Klinickým prejavom sú opakované stavy ako: piskot pri dýchaní, dýchavičnosť, tlak na hrudi, nedostatok kyslíku a kašeľ, hlavne v noci a skoro ráno. Podmienkami vzniku sú rodinné a osobné predpoklady, príčinné alergény (o alergii sme písali tu) Čím častejšie a väčšiemu množstvu je náchylný človek alergénom vystavený, tým je väčšie riziko. Ďalej medzi podmienky patria aj infekcie dýchacích ciest, imunologické dysfunkcie, pasívne fajčenie a škodliviny v prostredí. Radíme tu aj psychickú zátaž a prudké zmeny teploty. Astma patrí medzi jednu z najčastejších chronických chorôb.Čo je to imunita človeka a ako súvisí s astmou?

Imunita je regulačný systém v ľudskom tele, ktorý udržuje integritu organizmu. Rozpoznáva škodlivé od neškodlivého a chráni tak organizmus pred škodlivinami. Existujú dva navzájom spolupracujúce imunitné systémy: prirodzený (vrodený) a získaný. Vrodená imunita je akýmsi základným obranným systémom, ktorý sa snaží veľmi rýchlo dostať nežiadané, škodlivé látky preč z organizmu. Prejavuje sa to horúčkou, soplením, slzením, kašľom, tvorbou hlienu a bolesťami. Nie vždy je tento systém účinný alebo postačujúci, no našťastie máme ešte aj imunitu získanú, ktorá pracuje viac sofistikovaným spôsobom. Je vybudovaná v priebehu života (aj očkovaním) a obsahuje imunologickú pamäť. Ak sme sa v minulosti s nejakým vírusovým alebo bakteriálnym ochorením už stretli, tak tento imunitný systém si ho pamätá a okamžite vyšle protilátky. Konkrétne môže ísť napríklad o T-lymfocyty a B-lymfocity, ktoré majú v sebe zabudované rozpoznávacie mechanizmy a dokážu odchytiť a zničiť veľké množstvo infekcií.

exogenní. antigen. endogenní. zpracování: peptid+ HLA I. peptid+ HLA II. antigen prezentující. buňka. T-lymfocyt. adhezní interakce. ICAM-1. LFA-1. akcesor. int. LFA-3. CD2. kostimulace. B7. CD28. prezentace. HLA II. TcR. CD4. CD3. ITAM. JAK. lck. signál II. STAT. signál I. P. cytokiny. TF. receptor. pro. cytokin. klonální. expanze.

Za vznik astmy môžu zmeny v prieduškách, ktoré sú spôsobené alergickou imunopatologickou reakciou (prehnaná reakcia organizmu na látky, ktoré nepredstavujú ohrozenie). Rizikovou skupinou sú hlavne pacienti, ktorí trpia alergickou sezónnou nádchou alebo atopickou dermatitídou.Liečba

Hlavným cieľom je uviesť astmu pod kontrolu, aby sa človek neobmedzoval v bežných činnostiach. 

Kontrola astmy znamená:

  • vymazať chronické príznaky
  • žiadna alebo minimálna spotreba úľavových liekov
  • stabilizácia pľúcnej funkcie
  • normálna telesná výkonnosť.

Dôležitá je edukácia blízkych – informujeme rodinu, dieťa, u školských detí by mal dostať informácie aj učiteľ. Vytváranie bezalergenného prostredia (19-20 ° C, 40-50% relatívna vlhkosť), úprava postelí. Je potrebné meniť posteľné prádlo častejšie, neodporúča sa mať domáce zvieratá a je nutné odstraňovanie škodlivých látok z bytov.Farmakoterapia

Máme dve hlavné skupiny liečiv:

  • lieky na úľavu s krátkodobým účinkom, ktoré pomáhajú pri akútnych stavoch.
  • preventívne lieky, ktoré kontrolujú astmu.

Inhalačné kortikosteroidy

Najrozšírenejší je dávkovaný aerosólový inhalačný prostriedok – dávka je stlačená v nádobke, po dávke sa uvoľní látka. Nádych musí byť pomalý, po začiatku nádychu stlačiť, po uplynutí nádychu zadržať na 5-10. Správna inhalácia je rovnako dôležitá ako liečivo samo

Orálne kortikosteroidy

Je ich viac druhov vo forme tabliet

Klimatická liečba

Kúpele, pobyty pri mori, speleoterapia, rehabilitácie, psychoterapia

Špecifická alergénová imunoterapia

Zásadný liečebný zásah, hlavne pri sezónnej peľovej astme. Ide v skutočnosti o očkovanie, liečba trvá tri roky.

Liečba pohybom

  • Pre dospelých pacientov je vhodný vytrvalostný tréning, približne 20-30 minút denne, možno kombinovať prípadne s odporovým tréningom.
  • U ťažších pacientov je vhodný intervalový tréning.
  • Pre deti je možné doporučiť akúkoľvek pestrú pohybovú aktivitu na posilnenie celkovej schopnosti organizmu.
  • Vhodnou pohybovou terapiou sa môže znížiť počet záchvatov, pretože sa zvýši odolnosť jedinca proti chladu a únave.

Podrobnejšie informácie získate pri konzultácii s lekárom alebo na stránke Bronchiálna astmaHypotézy vzniku astmy

Výrok z Lancetu nám môže pomôcť porozumieť, že to s tou astmou nie je až také jednoduché: „Pokrok v porozumení astmy a jej základných mechanizmov je pomalý; liečba býva ťažká a reakcie nepredvídateľné. Prevencia alebo liečba sú ešte stále v začiatkoch“. Napriek pokrokom v oblasti patofyziológie týchto ochorení, stále existujú značné medzery v našich poznatkoch, ktoré sťažujú, či už prevenciu, alebo vývoj nových liekov.

Prof. David Strachan už v roku 1989 navrhol tzv. hygienickú hypotézu, vďaka ktorej sa približujeme k pochopeniu príčin zvyšovania imunitných a autoimunitných ochorení. Táto hypotéza vysvetľuje nárast alergických ochorení ako dôsledok nedostatku infekcií v ranom detstve. Zároveň poukazuje na ďalšie faktory ako znečistenie životného prostredia, používanie antibiotík a vakcín, nedostatok blízkeho kontaktu s domácimi zvieratami, zmeny v strave a následné zmeny v črevnej flóre. Táto hypotéza taktiež berie do úvahy nedostatok styku s endotoxínmi, teda toxínmi, ktoré sú prítomné v baktériách, a to hlavne z poľnohospodárskeho prostredia. Naše telo nebojuje s mnohými infekciami a teda neprechádza dôležitými tzv., imunomodulačnými procesmi. Naopak, je častokrát vystavené takzvaným „crowd infection“ vrátane detských infekcií, ako napríklad osýpky. Prof. Harnett z Univerzity Strathclyde v Glasgowe, poukazuje na dôležitosť co-evolúcie s komenzálnymi a enviromentálnymi mikróbmi. Vysvetľuje ako imunitný systém môže prispieť k symbiotickému prežitiu baktérií, plesní, latentných vírusov a parazitov s minimálnym dopadom na hostiteľský organizmus. Ďalej dodáva, že týmito infekciami je dôležité prechádzať v rannom detstve, čo prispieva k vyvynutiu regulatórnych sietí, ktoré predchádzajú autoimunitným a alergickým reakciám a taktiež k homeostatickému vyriešeniu zápalu asociovaného s infekciou po zničení patogénu.Ešte trochu imunológie

Z imunologického hľadiska je dôležité pochopiť, že existujú rôzne podskupiny leukocytov (bielych krviniek) typu “T helper” ako napr. Th1, Th2, Th9, Th17, Treg a pod. Pre zjednodušenie sa budeme venovať len Th1 a Th2 typom, avšak je dôležité podotknúť, že tie sú len súčasťou omnoho komplexnejších reakcií nášho imunitného systému. Th1 imunita je asociovaná s prozápalovými reakciami zodpovednými za zabíjanie intracelulárnych parazitov a za udržiavanie autoimunitných reakcií. Th2 imunita je naopak asociovaná s protizápalovými reakciami. Th2 dominantní jedinci nebojujú dostatočne s vírusmi, kvasinkami, tvorbou nádorových buniek a intracelulárnymi baktériami.

hththt

Optimálne by mal ľudský organizmus docieliť správnu balanciu medzi týmito typmi imunity, aby dokázal vhodne reagovať na konkrétne imunitné výzvy. Ak nám chýba Th1 imunita, ktorú získavame hlavne v detstve, nastáva scenár, kde disbalancia, teda prevaha Th2 imunity, vedie k prejavom napr. astmy, o ktorej sa bavíme v tomto článku.Prezentovanie protilátok a rôzne imunitné odpovede

Antigén-prezentujúce bunky pri styku s patogénmi, toxínmi, alergénmi a inými, vysielajú signál naivným T-bunkám, ktoré sa následne špecializujú na určitú podskupinu. Každá z týchto podskupín je zodpovedná za rôzne imunitné odpovede. IL-, TNF-alpha, IFN-gamma, TGF-beta patria medzi tzv. cytokíny, ktoré tieto reakcie vyvolávajú, sprevádzajú, udržiavajú, alebo vedú k vyriešeniu imunitných výziev. Tento systém je dynamický. Disbalancia umožňuje prejavy nežiaducich symptómov.

Zaujímavosťou je, že parazitické červy infikujú až jednu tretinu ľudskej populácie a spôsobujú rad ochorení. Sú schopné indukovať silnú Th2-asociovanú imunitnú odpoveď, a zároveň modulovať imunitný systém pomocou niekoľkých stratégií (Al-Riyami et al. 2013). Tieto modulačné reakcie sú veľmi dôležité pre prežitie parazita v hostiteľovi a napomáhajú hostiteľovi predísť rôznym imunologickým chorobám (spôsobených infekciou). V týchto štádiách je hypotézou, že odstránenie červov z populácie v príliš hygienických podmienkach, má za následok zvýšenie alergických ochorení, vrátane astmy a iných autoimunitných ochorení ako už bolo vysvetlené vyššie. Avšak údaje z niektorých epidemiologických štúdií neprišli k rovnakým záverom a nenašli koreláciu medzi prítomnosťou červov a zníženým počtom astmatikov. To je však možné ľahko vysvetliť druhom červa, ktorým je dotyčný infikovaný, ako aj rôznorodosťou v genetických a enviromentálnych faktoroch, prípadne typom astmy (fenotypom), ktorým pacient trpí (Rzepecka a Harnett 2013, Rzepecka et al. 2014). Už viacero štúdií sa pokúsilo klasifikovať rôzne typy astmy, ktorých je značné množstvo. Len pre príklad uvedieme alergickú astmu, nealergickú, námahovú, profesionálnu eosinofilickú, neutrofilnú atď. Každá z nich má rôzny mechanizmus vývoja ochorenia.
Aj vďaka pokusom na laboratórnych myšiach sa o tejto problematike dozvedáme viac. Najnovšie sa v týchto štúdiách začali využívať klinicky relevantné ľudské alergény ako napr. extrakty z červotočov alebo švábov (Janičová et al. 2016). Tie umožňujú vyvolanie typu Th2 reakcie v pľúcach, spôsobujú prienik eozinofilov a zvyšujú antigén-špecifické hladiny IgE, čo sú dôležité markery astmy (Zoska a Sly 2007). Aj vďaka týmto pokusom boli preukázané zlepšenia v prejave alergických a autoimunitných ochorení po tom, čo boli myši liečené produktmi extrahovanými z červov zodpovedných za imunomoduláciu organizmu (Harnett a Harnett 2010). Avšak ako poukazuje Janičová et al. (2016), 
interpretácia výsledkov štúdií na zvieratách musí byť obzvlášť opatrná, nakoľko rovnaká látka sa v rôznych modeloch môže správať veľmi rôzne (čo je jedným z dôvodov potreby investície do výskumu na ľudských bunkách a orgánoch). Každopádne niektoré klinické štúdie došli k podobným záverom. Vyplýva z nich, že určité parazity môžu zohrávať ochrannú úlohu pri liečbe zápalových ochorení.Nakoľko syntéza proteínov priamo z červov je náročná a nákladná, syntéza malých molekulárnych analógov z produktov z červov umožnila precízne študovanie mechanizmov imunomodulácie. Aj pomocou nich sa vedci naďalej snažia špecificky napodobniť tradičné infekcie ľudí s červami. Precíznosť cielenia, zabráni nežiaducim vedľajším účinkom, ktoré by inak mohli vzniknúť pri samotnej infekcii červom. Zároveň by sa bolo ideálne zamerať na problém s rôznorodosťou typov astmy.

Na dizajnovaní takýchto experimentov trávia vedecké skupinky veľa času a energie. Prísť na odpoveď ako znížiť výskyt astmy, alebo vyliečiť astmatikov trvá desaťročia. Niektorí sú so svojim výskumom k odpovediam bližšie, niektorí ďalej. Dovtedy by bolo asi ale zmysluplné sa zamyslieť nad hygienickou hypotézou a naším dennodenným životným štýlom.

Autor: Lucia Janičová, MRes
Zdroje:

http://www.szu.cz/tema/vakciny

https://www.wikiskripta.eu/w/Imunopatologick%C3%A1_reakce_I._typu

https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/bronchialna-astma

Al-Riyami, L., Pineda, M. A., Rzepecka, J., Huggan, J. K., Khalaf, A. I., Suckling, C. J., Scott, F. J., Rodgers, D. T., Harnett, M. M., and Harnett, W., 2013. Designing Anti-inflammatory Drugs from Parasitic Worms: A Synthetic Small Molecule Analogue of the Acanthocheilonema viteae Product ES-62 Prevents Development of Collagen-Induced Arthritis. Journal of Medicinal Chemistry.

Harnett, W. and Harnett, M., 2017. Can Parasitic Worms Cure the Modern World’s Ills? Trends In Parasitology 33:694-705.

Janicova, L., Rzepecka, J., Rodgers, D.T., Doonan, J., Bell, K.S., Lumb, F.E., Suckling, C.J., Harnett, M.M., Harnett, W., 2016. Testing small molecule analogues of the Acanthocheilonema viteae immunomodulator ES-62 against clinically relevant allergens. Parasite Immunology 38:340-351.

Rzepecka, J. and Harnett, W., 2013. Impact of worms and their products on eosinophils and neutrophils in experimental asthma. Current Molecular Medicine 13: 1192-202.

Rzepecka, J., Coates, L.M., Saggar, M., Al-Riyami, L.,Coltherd, J. C., Tay, H.K., Huggan, J.K., Janicova, L., Khalaf, A.I., Siebeke, I., Suckling, C., Harnett, M. M., and Harnett, W., 2013. Small molecule analogues of the immunomodulatory parasitic helminth product ES-62 have anti-allergy properties. International Journal for Parasitology 44: 669-674.

Zosky, G. R. and Sly, P. D., 2007. Animal models of asthma. Clinical and Experimental Allergy 37: 973-988.

Obrázok:

www. pixels.com

www. slideplayer.cz

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *