33 argumentov proti astrológii a horoskopom
10. januára 2016
Úmrtnosť ľudí zabitých zvieratami v číslach (ročný odhad)
18. mája 2016

Hodnotná diskusia a 20 častých logických omylov

Diskutovať môžeme o rôznych veciach s rôznymi ľudmi. Často však podliehame rôznym logickým argumentačným omylom. Debatné sféry rozdeľujeme na osobné, verejné, a odborné.

Diskusie v osobnej sfére poznáme veľmi dobre, lebo sa odohrávajú medzi manželmi, rodičmi, deťmi, kamarátmi, spolubývajúcimi. Riešime problémy vo vzťahu, rodinný rozpočet, výchovu detí, výber rôznych aktivít a podobne.

Vo verejnej diskusii debatujú medzi sebou napríklad skupiny občanov o presadenie svojej pozície, napríklad skupiny podporujúce rozvoj miest argumentujú proti ekologickým skupinám. Verejní činitelia tiež debatujú medzi sebou. Niekedy občania spolupracujú, aby rozhodli o najlepšom riešení problému, napríklad o nájdení ekologického riešenia ekonomického rastu. Politici nejakej strany verejne rozoberajú a diskutujú o svojichk návrhoch.

V odbornej sfére sa diskutuje medzi ľuďmi, ktorí majú rovnaké záujmy alebo odborné zameranie (vedci, lekári, inžinieri…). Vyjadrovanie sa v tejto oblasti vyžaduje veľmi dobrú slovnú, informačnú a odbornú znalosť na správne vyjadrenie pojmov. Vedci diskutujú od kvantovej teórie až po globálne otepľovanie. Niekedy môže mať debata celospoločenské rozmery, napríklad otázky týkajúcich sa príčin a následkov globálneho otepľovania. Stane sa tak globálne otepľovanie dôležitejšou témou a musí sa k tomu vyjadriť aj verejnosť. Diskusia sa tak presúva z odbornej do verejnej sféry. Problematické môže byť vysvetľovanie argumentov neodborníkom. Ani najkompetentnejší a najrozumnejší nemusia mať dostatok vedomostí, aby rozhodovali v odborných sporoch v politike, energetike, obrane, zdravotníctve. Nebezpečné je aj keď ľudia uveria, že majú dostatočné vedomosti a nechajú sa presvedčiť zdanlivo správnymi argumentami. Niektorí disponujú zase dobrými schopnosťami presviedčať. Treba pamätať na to, že ak niečo znie presvedčivo, nemusí to znamenať pravdu.Preto je dobré dávať pozor, aké argumenty podávajú napríklad herci, moderátori, speváci, politici (teda osoby verejne vystupujúce bez príslušného odborného zamerania) v odborných témach, akou je napríklad očkovanie,  zdravotné rady a diéty či globálne otepľovanie.

Aj neodborník môže však diskutovať na odbornú tému, začína so všeobecne dostupnými informáciami a dopĺňa ich detailnejšími, odbornými údajmi. Musí ich samozrejme pochopiť a vedieť použiť odborné informácie tak, aby ich dokázala pochopiť neodborná verejnosť. Obsah témy by mal byť logicky konzistentný, prehľadný a prezentovaný v dobre stráviteľnej forme.Uvažujme o tvrdeniach a názoroch

Okrem pochopenia rozdielov v debatných sférach si na základe prijatých informácii vytvárame nejaký názor na predkladané témy. To z nás ešte nerobí odborníkov v danej oblasti a nato treba myslieť. Každý má právo na svoj názor, ale myslíte, že každého názor je hodnotný?

Bol by hodnotný názor nejakého vodcu radikálneho hnutia taliban na otázky morálky? Pravdepodobne nie. Alebo názor obchodného zástupcu na otázku nutnosti operácie pacienta? Bez príslušného vzdelania a praxe asi ťažko. Všeobecne, okrem toho pri kvalitných diskusiách platí, že hodnotný názor je ten, ktorý je podložený dobrým argumentom a  dôkazmi, hlavne v odbornej sfére. Názory máme rôzne, existujú extrémne, rasistické a iné diskriminačné, morálne neprijateľné, hlúpe, rôzne spirituálne, náboženské a tak podobne. Vieme nájsť medzi nimi rozdiely? Názory na dianie v okolitom svete, zdravie, technologický pokrok, politiku atď.,  sa dajú vytvárať aj rozumne. Pre tvorbu kvalitných tvrdení a argumentov by mal byť človek k sebe úprimný, mal by poznať rozoberané témy dostatočne, ako aj argumentačné omyly a vyhýbať sa im.  Môžeme vidieť, ako niektorí ľudia majú vopred jasno v zložitých témach, pospájajú si súvislosti podľa nejakého vnútorného hlasu a potom vyberajú len tie informácie, ktoré im pasujú. Ak sa ukáže, že skutočnosť je iná, pokrčia plecami a ďalej idú vo svojom. Alebo preukázateľne klamú, nerozumejú dostatočne téme, sú zaujatí, neobjektívni, ignorujú zásadné veci. Aj takí vystupujú verejne, zdieľajú nezmysly, konšpirácie a ovplyvňujú ľudí svojimi názormi. V rozumnej konštruktívnej debate by mali byť tieto zásadné omyly dobre zvládnuté. Stáva sa bežne, že sa nám niektoré tvrdenia, alebo názory priečia s osobným presvedčením. Keď chceme našu znalosť komunkácie posunúť na vyššiu úroveň mali by sme si byť vedomí základných vecí. Nemali by sme sa držať svojich názorov len preto, že sa nám páčia,  že sme si ich osvojili (nebavíme sa teraz o názoroch na krajšiu farbu auta, teda osobného vkusu).

Uvažujme:

Prečo sa nám nejaký názor páči.

Pochybujme aj o svojich vlastných tvrdeniach.

Ako by sa dalo naše tvrdenie vyvrátiť.

Premýšľajme, napríklad z akého dôvodu tento (alebo náš) názor iní nezastávajú.

Aké sú alternatívy, či nie sú rozumnejšie.

Na čom sú tieto (naše) tvrdenia založené.

Zvažujme a porovnávajme.

Pomocou rozumného uvažovania a kreatívneho myslenia môžeme efektívne prekonávať nezhody, pochopiť hodnoty morálky, zachovať sa eticky. To však nie je všetko, ak si človek osvojí rozumné uvažovanie môže sa vyhnúť krivým obvineniam, podvodom a manipuláciám. Dokáže sa rýchlejšie a lepšie rozhodovať v krízových situáciách, tiež dokáže rozumne posudzovať rozdielne a sporné názory. Túto schopnosť si na školách pravdepodobne neosvojíte, ale dá sa trénovať a vylepšovať (viac na konci článku v odkazoch).Načo si dať pozor

  1. Nie je vždy dôležité čo hovoríte, ale aj ako to hovoríte.

  2. Ukľudnite emócie a dajte si pauzu, ak vás naštvalo čo niekto napísal/povedal. Môžete urobiť chybu, alebo napísať niečo čo ste nechceli, a potom je to väčšinou nepríjemné, ak to využije oponent proti vám.

  3. Neodbočujte od témy.

  4. Diskutujte jasne a jednoducho bez zbytočných viacvýznamových, hmlistých slovných spojení.

  5. Vyhnite sa ultracudzím slovám, zložitým odborným termínom (ak sa to nevyžaduje)

  6. Nehľadajte medzi riadkami.

  7. Nezabúdajte na dôkazy/odkazy pre svoje tvrdenia. Tvrdiť niečo, len tak z brucha má váhu možno tak pri krčmovej debate.Ktorým omylom môžeme podľahnúť?

1. Argument na človeka

Útok na osobu, nie na obsah tvrdenia. Útočí sa na pohlavie, profesiu, vek, vzhľad, rasu, vierovyznanie. Vidíme prejavy diskriminácie a vulgarizmy.

Ty mi chceš niečo o tom hovoriť, pozri odkiaľ si?

Nedávno si vyšiel zo školy, nemá zmysel s tebou o tom diskutovať, ty sopliak.

Nezáleží na tom ako diskutujúci vyzerá, odkiaľ pochádza, ale čo tvrdí, aký je jeho dôvod presvedčenia a fakty.

2. Odkazovanie na autority

Apel na autority.

Povedal to vedec preto to musí byť pravda!

Nie. Vedec, lekár, pápež je len človek a človek je omylný. Dôležité je, čo ukazujú fakty.

(Za chybný argument sa nemusí považovať ak je vedec či lekár kompetentný v oblasti do ktorej spadá tvrdenie alebo záver. Vyžaduje sa objektívne hodnotenie ďalšími odborníkmi)

Nevýznamná autoritaPrečo si myslíš, že tá operácia nie je nutná? Lebo to povedal jasnovidec. Očkovanie nie je správne – K. Gott.

Anonymná autorita Čítal som niekde, že žuvačke trvá 7 rokov kým sa v žalúdku rozloží. Kamarátovi to pomohlo a vyliečil sa.

3. Argument z nevedomosti/neznalosti

Tvrdenie, že niečo nedokázané existuje alebo ak nevieme dokázať, že niečo neexistuje tak to potom existuje. Neviem, čo to je, musí to byť (…?), či prvé čo nás napadne.

Ono to existuje, ale veda nemá na to prístroje.

Nevieme dokázať, že okrem nás existuje inteligentný život vo vesmíre, preto neexistuje.

Ak sa niečo nedá dokázať či nebolo dokázané – je nedokázané, no môžeme uvažovať aké sú predpoklady pre existenciu niečoho. Je vždy lepšie povedať neviem, ako si niečo vymýšľať, ak niečo nevieme alebo ani nemôžeme vedieť. Odvolávať sa na niečo nedokázateľné, nehmotné, neviditeľné je častou chybou rôznych ezorozprávačov, šarlatánov a nábožensky veriacich.

4. Nedokázané/nedokázateľné tvrdenie

Chýba nejaký dôkaz, odkaz na niečo, čo podporuje tvrdenie, alebo tvrdenie obsahuje element, ktorý nemožno dokázať  ani vyvrátiť.

Peter už nejedol 3 roky a stále v tom pokračuje.

V garáži mám mimozemský lietajúci tanier.

Klamal, lebo bol posadnutý diablom.

Nemali by sme veriť niečomu, čo nebolo dokázané. Ak niekto niečo tvrdí mal by to dokázať. Čo bolo bez dôkazu vyslovené, môže byť rovnako bez dôkazu zamietnuté. Všetko, čo má vplyv na realitu sa dokázať dá. Dnes už vieme dokázať aj javy, ktoré nevidíme  (UV žiarenie, magnetické pole …)

5. Odkazovanie na množstvo ľudí

Tvrdenie podporované len množstvom ľudí, ktorí ho zastávajú.

Pozri koľko ľudí tomu verí, musí to byť pravda.

Toľko ľudí sa predsa nemôže mýliť!

Dôležité je, čo ukazujú fakty, nie koľko ľudí niečo prehlasuje.

6. Stalo sa po, teda to zapríčinilo

Jav B nastal po jave A, teda A zapríčinil B.

Pomodlil som sa a začalo pršať.

Včera som myslel na môjho spolužiaka a dnes som ho po 10 rokoch aj stretol!

Zlé prepojenie javov. Väčšinou sa nepremyslia alternatívne možnosti a argument sa spája s poverčivosťou.

7. Vzťažnosť a príčinnosť (korelácia a kauzalita)

Dvom javom, ktoré prebehli spolu v rovnakom čase sa pripisuje kauzálny vzťah.

Zistilo sa, že teplota na planéte sa za posledné storočie zvýšila a v tom istom čase bol zistený znížený počet tučniakov v Antarktíde, takže globálne otepľovanie spôsobujú tučniaci v Antarktíde.

Ak sa dva javy udiali spolu v rovnakom čase, nemusí to znamenať, že spolu súviseli.

8. Pozorovateľov výber (vyberanie hrozienok)

Cielený výber údajov, názorov, ktoré sa pozorovateľovi páčia alebo sedia do jeho svetonázoru, presvedčenia.

Stvoriteľ musí byť spravodlivý a láskavý, lebo som ho v modlitbe prosil a ono sa to stalo.

(Ignoruje koľkokrát modlenie nepomohlo)

3 štúdie dokázali, že tá látka nijako človeku neškodí.

(Existuje ďalších 10, ktoré tvrdia opak, ale boli zamlčané)

Počítajú sa zásahy a ignorujú minutia.

9. Úhybný manéver (údenáč)

Odvedenie pozornosti, odklon od témy.

Na Prešovských sídliskách je zvýšená kriminalita, niekto by to mal riešiť. V Prešove by sa malo riešiť hlavne parkovanie.

Odvádzanie pozornosti, obídenie diskusie z neznalosti alebo zámerne. Často to môžeme vidieť v politických debatách.

10. Hľadanie medzi riadkami

Sklon hľadať v texte niečo, čo tam nie je.

Kobra zabije približne desaťtisíc ľudí ročne.

Bežná vegetariánska strava neobsahuje dôležitý vitamín B 12.

Niekto môže mať dojem, že autor textu je proti zvieratám a podsúva nevegetariánsku stravu. Čítal zle, lebo v texte o tom nieje ani slovo. Uvedené sú len fakty, a tie sú nezávislé z pohľadu jednotlivca.

11. Unáhlené zovšeobecnenie

Vytvorenie záveru z príliš malej vzorky.

Dnes do mňa nabúralo auto a vodič bola žena, ženy nevedia jazdiť.

12. Šikmá plocha

Povolíme A a nastane Z, preto by sme A nemali povoliť.

Ak povolíme manželstvá medzi homosexuálmi, potom povolíme medzi deťmi a ich rodičmi a neskôr aj medzi ľudmi a zvieratami.

Spojenie udalostí do jednej reťaze bez dokázania jednotlivých tvrdení, ktorá sa zosype do extrémnej hypotézy.

13. Falošná dilema (čierne, alebo biele)

Výber iba dvoch extrémnych možností a pritom sa ignoruje mnoho možností medzi nimi.

Buď si s nami, alebo proti nám.

Ak vyvrátime darwinovú teóriu bude platiť teória stvorenia (kreacionizmus).

14. Stredná cesta

Kompromis či nejaký stred medzi dvoma tvrdeniami musí byť pravda.

Štúdie a výskumy nepotvrdili, že očkovanie spôsobuje autizmus. Dobre, tak potom očkovanie niekedy spôsobuje autizmus.

Stredná cesta môže byť pravdou, ale môže isť len o nepravdivé tvrdenia a kompromis tiež nepravdivý.

15. Irelevantný záver

Dojem, že niečo z niečoho vyplýva.

Uvedomte si, ako dlho je na svete staroindická múdrosť o čakrách a ako dlho je veda? Preto je staroindická múdrosť viac pravdivá.

Berie antikoncepciu, to je ale štetka!

Pozri! On má tetovanie, ten musel byť určite vo väzení.

Čo je pravdivé určujú dôkazy a fakty, nie dojem.

16. Podsunutý argument (slamený strašiak)

Zosmiešnenie oponentovho argumentu, ktorý potom vytvára dojem, že nie je pravdou.

To si vážne myslíš, že tieto časti živých organizmov sa pospájali len tak náhodne?

(Ignoruje sa pritom evolučná logika a jej mechanizmy)

Hodnotný argument obsahuje tvrdenie založené na dôkazoch a faktoch.

17. Apel na prírodu a prirodzenosť

Ak je niečo prírodné alebo prirodzené musí to byť správne, oprávnené, lepšie, rozhodujúce, ideálne, zdravšie.

Tieto vitamíny sú zdravšie, lebo sú prírodné.

Všetko od prírody je zdravé, lebo neobsahuje chémiu!

(Celý známy vesmír je tvorený z chemických prvkov a zlúčenín)

Čo je prírodné môže byť nesprávne, nezdravé aj smrteľné. Trestný čin vraha môže byť označený ako prirodzený, ale len ťažko bude správny alebo oprávnený.

18. Argument zložitosti/ neuveriteľnosti

Tvrdenie, ktoré znie zložito alebo neuveriteľne, nemôže byť pravdivé.

Oko je neuveriteľne komplexný biomechanický stroj, ako by to mohlo existovať  bez zásahu stvoriteľa?

Ryba sa nejako zmenila na človeka?!

Formovanie Zeme v našej slnečnej sústave je neuveriteľne zložitý proces, jednoduchšie je, že to tak Boh zariadil preto je to pravdivejšie!

Dôležité je čo ukazujú fakty alebo aspoň hodnotné hypotézy.

19. Omyl hazardného hráča

Dojem či predpoklad, že budúce náhodné výsledky nejak súviseli s predchádzajúcimi náhodnými výsledkami.

Ruleta – padlo 10 po sebe červených, ďalšia bude čierna.

5 krát po sebe som prehral tak teraz by som mal vyhrať.

Budúcnosť nevieme s istotou predpovedať, hlavne ak sa jedná o náhodné udalosti. Na tieto prípady sa zvykne používať pravdepodobnosť. Ak má niečo 50% úspešnosť tak si skúsme hádzať mincou. Celkový súbor hodov bude približne 50% ale uhádnuť každý jednotlivý hod už je niečo celkom iné.

Apel na pravdepodobnosť

Tvrdenie, že sa niečo musí stať, len preto, že sa to môže stať.

Vo vesmíre je miliarda galaxií s miliardou hviezd, preto musí existovať planéta s inteligentnou formou života.

Ak je niečo pravdepodobné ostáva len pravdepodobné pokiaľ sa tvrdenie nepotvrdí dôkazmi.

Argument relativistu

Tvrdenie, že niečo neplatí, lebo každý ma predsa svoju pravdu.

Načo mi posielaš tieto údaje, každý má predsa svoju pravdu.

Toto možno platí pre teba, ale nie pre mňa.

Argument je chybný, ak sa použije tam, kde sa jedná o objektívnu platnosť.

20.  Apel na city

Oponent argumentáciou pôsobí na city.

Musíte mi ten projekt schváliť, pracoval som na ňom celý mesiac.

Každá slušná rodinka chodí v nedeľu do kostola.

Namiesto zmysluplnej argumentácie sa vyvoláva pocit strachu, lichotenia, závisti, ľútosti a podobne.

Pre zachovanie hodnotnej a konštruktívnej diskusie je treba poznať svoje omyly a chyby v uvažovaní. Používať rozum, chápať hodnotu dôkazu a význam faktov. Vedieť rozlišovať zdroje informácií a rozpoznávať povery, mýty, špekulácie a slepú vieru.
                                                                                                                                                                                                                                       

Zdroje:

http://www.obcanskevzdelavani.cz/work/ke-stazeni/argumentacni-fauly-A3-barva.pdf

https://cs.wikipedia.org/wiki/Argumenta%C4%8Dn%C3%AD_klam

http://www.pouzimerozum.sk/2011/08/09/skuste-to-upresnit-prosim/

 

Odkazy:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Fakt

http://www.pouzimerozum.sk/2012/01/14/pouzime-rozum-kriticke-myslenie-do-vrecka/

http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/21/nachylnost-k-potvrdzovaniu/

http://www.pouzimerozum.sk/2011/07/21/ako-rozoznat-pravdu-od-nezmyslov/

 

2 Comments

  1. Martin píše:

    Mohol by autor pridat aj latinske vyrazy pre kazdy argumentacny omyl? Vdaka.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *