Škodí nám žiarenie z mikrovlnných rúr?
13. júla 2015
Zhmotnenie a zjavenie vs zákon zachovania energie
31. októbra 2015

Je opaľovanie pre človeka škodlivé?

Názory o tom, či je opaľovanie (slnenie) pre človeka škodlivé alebo naopak prospešné, sa v dnešnej dobe rozchádzajú. Opaľovanie je v podstate činnosť, pri ktorej je pokožka vystavovaná ultrafialovému žiareniu s cieľom stmaviť ju. Prirodzené opaľovanie je na priamom slnku. Opaľovať sa dá aj v soláriu, ktoré je vybavené umelým UV žiaričom, tzv. „horským slnkom“.

Čo je to UV žiarenie? Je opaľovanie vôbec zdraviu prospešné? Aké sú vlastne rozdiely? Aké sú riziká?UV-žiarenie

Neviditeľné žiarenie s kratšou vlnovou dĺžkou (od 100 nm do 400 nm ) ako viditeľné svetlo a je súčasťou elektromagnetického žiarenia, ktoré dopadá zo Slnka na Zem. UV delíme na 3 zložky:

UVA – (99% UV) nespôsobuje opálenie pokožky, preniká však hlbšie a berie sa ako menej škodlivé, avšak zosiluje účinky UVB a poškodzuje DNA nepriamo tvorbou kyslíkových radikálov.

UVB – Nepreniká hlboko, ale spôsobuje hnednutie, alebo začervenanie na pokožke. Pri nadmernej expozícii dochádza aj ku chronickému poškodeniu kože. Zhubné účinky UV sa pripisujú hlavne zložke UVB.

UVC – Zložka s najkratšou vlnovou dĺžkou a najvyššou energiou. UVC sa vlastne uplatňuje pri reakcii s kyslíkom kedy vzniká ozón. Využíva sa v zdravotníctve v potravinárskom a farmaceutickom priemysle. UVC účinne ničí mikroorganizmy v ovzduší v kvapalinách a na povrchu pevných látok. UVC sa považuje za žiarenie slabo ionizujúce. Preto je najnebezpečnejšie, ale je prakticky úplne pohlcované atmosférou Zeme. Aj pri malých dávkach môže spôsobiť zhrubnutie pokožky. Jeho karcinogénne účinky sú oveľa výraznejšie, hlavne pri odreninách, alebo pri iných poškodeniach kože. Vyššie dávky môžu ťažko poškodiť aj zrak.

DNA_UV_mutation.svg

Účinky na človeka

Je dokázané, že nadmerné opaľovanie spôsobuje ľahké popáleniny a môže podnietiť aj rakovinu kože.

Na zemský povrch v letnom období dopadá asi 3 krát väčšie množstvo UV žiarenia ako v zime, pretože slnečné lúče prekonávajú menšiu vzdialenosť. Výrazný rozdiel môžeme pozorovať pri UVB zložke (10 krát viac ako v zime). Dosahuje maxima v dobe, keď je Slnko najvyššie na oblohe. V zime je to o 12:00 a v lete o 13:00. Množstvo dopadajúceho UV žiarenia závisí od viacerých faktorov, napríklad od ročnej doby, oblačnosti, zemepisnej šírky a od stavu ozónovej vrstvy.

Pretože prenikavosť UV žiarenia je pomerne malá, zasahuje len povrchové vrstvy ľudského organizmu a prejavuje sa na koži a oku. Priama pigmentácia sa objavuje už po niekoľkých hodinách, po ožiarení a to oxidáciou zložiek melanínu v pokožke, ktorý spôsobí jej zhnednutie. Nepriama pigmentácia sa objavuje potom, ako zmizne zhrubnutie pokožky. Po nadmernom slnení sa môžu objaviť celkové príznaky prehriatia organizmu ako napríklad bolesť hlavy, pokles krvného tlaku a horúčka. Najvážnejším následkom je však vznik kožných nádorov a to hlavne UVB zložkou. Ožiarenie UV narušuje DNA v bunke a navodzuje vznik mutácii. Za normálnych okolností je chyba opravená, ale pri niektorých genetických ochoreniach sú opravné mechanizmy porušené a tak je vyššie riziko prenosu chyby na ďalšiu molekulu DNA, takže aj väčšie riziko vzniku kožných nádorov.

Odolnosť a prispôsobivosť populácie na účinky UV žiarenia sa veľmi líšia, nie len podľa farby pokožky, či etnického pôvodu, ale aj podľa geografickej polohy. Všeobecne sú viac ohrození ľudia, ktorí na slnku málo zhnednú a nenastupuje u nich pigmentácia ako ochranný faktor. Dôležité je aj delenie podľa fototypu, kedy je ukazovateľom väčšieho rizika typ človeka so svetlou pokožkou, svetlými vlasmi, veľkým množstvom pieh a svetlými očami ( fototyp 1). Typy s najnižším rizikom spálenia (fototyp 6), teda ľudia s najtmavšou pokožkou, sa prakticky nikdy nespália.

UV žiarenie je pre človeka potrebné kvôli syntéze dôležitého vitamínu D. Na vytvorenie potrebného množstva postačuje niekoľko desiatok minút denne.Vitamín D

Funkcia: Za normálnych okolností sa vitamín D tvorí v koži pôsobením slnečného žiarenia z podkožného cholesterolu. Vitamín je dôležitý pre absorpciu vápnika a fosforu do kostí. Okrem známych účinkov na hustotu kostí a zdravie chrupu má aj ďalšie pozitívne účinky. Má potenciál regulovať priamo, či nepriamo – viac ako 200 rôznych génov zodpovedných za mnohé biologické procesy ľudského organizmu. Posilňuje imunitný systém má aj dokázateľné pozitívne účinky na centrálny nervový systém.

Prevencia a liečba: Uvádzajú sa jeho možné priaznivé účinky pri liečbe, či prevencii rakoviny, kožných, autoimunitných a reumatických ochorení.

Nedostatok vitamínu: Pozorovaný  je na všetkých kontinentoch, narastá však s nedostatkom slnečných dní v roku. Veľmi ohrození sú kojenci, pretože materské mlieko obsahuje minimum vitamínu D, kojenci nie sú príliš vystavovaní slnečnému žiareniu a ich rast je dosť intenzívny. Nedostatkom vitamínu môžu trpieť ľudia, ktorí sa veľmi málo vystavujú slnečnému žiareniu, striktní vegetariáni, ľudia alergickí na mliečne výrobky, obézni ľudia. Nedostatok je spojený s množstvom ochorení ako rakovina, osteoporóza, cukrovka, kardiovaskulárne a autoimunitné ochorenia. Patrí tam aj únava a depresia.

Globálny deficit  (od novembra do februára) ukazuje, že ľudia žijúci severne od 40° zemepisnej šírky sú na tom horšie, avšak výnimkou nie sú ani ľudia žijúci južne, pretože nie sú vystavení dostatočnému množstvu UVB počas zimných mesiacov potrebných na tvorbu vitamínu. Zaujímavé však je, že ak sme opálení, alebo ľudia s tmavšou pokožkou budú prijímať oveľa menej vitamínu, pretože ich pigment pôsobí ako filter a prepustí menej slnečných lúčov. Pri nedostatočnom oslnení človek potrebuje vitamín D prijímať  v potraveRybí olej, tučné ryby, olej z rybacej pečene (treska, platýs, sleď, sardinka, losos), pečeň, rastlinné tuky, kvasnice, kakao, kokos, ďatle. Menšie množstvo je v mäse, vaječnom žĺtku, mlieku a mliečnych výrobkoch.Solárium

Zariadenie vybavené UV žiaričom, ktorý spôsobuje zhnednutie pokožky podobne ako na priamom slnku, ale za kratší čas zvýšením dávky žiarenia. Využíva sa hlavne z estetických dôvodov, ale predstavuje podstatne vyššie riziko vzniku kožných problémov aj rakoviny kože. WHO vydala dokumenty zamerané na bezpečnosť a riziká. Solárium sa nesmie používať pre osoby mladšie ako 18rokov. Podľa zistení  predstavuje riziko  pre osoby mladšie ako 35 rokov, ďalej  pre ľudí s oslabenou imunitou a svetlou pokožkou, či s veľkým počtom kožných znamienok, alebo poškodenou kožou.
Pozitívne účinky UV žiarenia a slnka

Kardiovaskulárny systém – Slnko zahrieva kožu a zvyšuje krvný obeh, rozťahujú sa cievy a klesne krvný tlak.

Zníženie hladiny cholesterolu a stabilizácia hladiny cukru v krvi – Slnko mení cholesterol pod kožou na dôležitý vitamín D.

Zníženie stresu – zvýši sa využitie kyslíka v tkanive, odstraňuje sa celková únava.

Ničenie baktérii – posilňuje sa imunitný systém, zvyšuje sa množstvo, a aj aktivita bielych krviniek.

Zvyšuje sa produkcia protilátok v organizme.

Lepší spánok – zvyšuje sa produkcia melatonínu, ktorý reguluje spánok.Negatívne účinky UV žiarenia

Narušuje DNA v bunke a navodzuje vznik mutácii, ktoré môžu zmeniť normálnu bunku na nádorovú.

Nadmerné vystavovanie kože

– vplyvom žiarenia poškodzuje pokožku aj oko.

– zapríčiňuje starnutie kože a negatívne ovplyvňuje imunitný systém.

– pri dlhodobom pôsobení môže viesť až k vzniku nádorových ochorení.Zhrnutie

Opaľovanie na priamom slnku je pre človeka potrebné na tvorbu dôležitého vitamínu D. Presnejšie od apríla do októbra po dobu asi 20 minút denne medzi 11 – 14 hodinou sa ukazuje ako ideálne pre jeho syntézu v ľudskom tele. Približne 60% populácie trpí jeho nedostatkom s ktorým je spojené množstvo ochorení ako rakovina, osteoporóza, cukrovka, kardiovaskulárne a autoimunitné ochorenia. Prirodzené opaľovanie má aj ďalšie významné pozitívne účinky na kardiovaskulárny systém,  zníženie hladiny cholesterolu, zníženie stresu, zvyšovanie produkcie protilátok v organizme a lepší spánok. Opaľovanie na priamom slnku nesie so sebou menej zdravotných rizík v porovnaní s umelým ožarovaním v soláriu.

Na druhej strane UV žiarenie narušuje DNA v bunke a navodzuje vznik mutácii, ktoré môžu zmeniť normálnu bunku na nádorovú. Rizikoví sú ľudia svetlej pokožky, u ktorých nenastupuje pigmentácia ako ochranný faktor  (fototyp 1-2 ), ľudia, ktorí boli v minulosti od slnka viackrát spálení, nadmerne sa vystavujú slnku, alebo nepoužívajú ochranné prípravky pred slnečným žiarením.  Zhrnutím možno dodať, že prirodzené opaľovanie je pre človeka prospešné, ale nesie aj riziká, ktoré sa dajú minimalizovať dodržiavaním odporúčaných postupov a používaním ochranných prostriedkov.

Opáliť sa môžeme aj keď je zamračené, záleží to od typu oblačnosti, lebo UV žiarenie dokáže preniknúť tenkou vrstvou. Opáliť a spáliť sa dá aj vo vode, pretože tá poskytuje len minimálnu ochranu pred UV žarením. UV lúče sa tiež od povrchu vody odrážajú a tým zvyšujú expozičnú hodnotu, podobne s odrazom je to aj v zime na snehu. Opáliť za sklom sa nedá, lebo UV žiarenie sklom neprechádza.

Záverom by som ešte spomenul problém dnešnej doby, že UV žiarenie ľahko preniká vodou a ničí fytoplanktón. Fytoplanktón je významný pre tvorbu kyslíka, ale aj pre spotrebu atmosférického oxidu uhličitého (CO2), ktorého nadbytok spôsobuje globálne otepľovanie.
Zdroje:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/%C3%9A%C4%8Dinky_ultrafialov%C3%A9ho_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc160.htm#SubSectionNumber:8.3.1

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Fototypy

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vitam%C3%ADn_D

http://examine.com/supplements/Vitamin%20D/

http://www.webmd.com/multiple-sclerosis/news/20100823/vitamin-d-linked-to-autoimmune-diseases

http://www.webmd.com/diet/guide/vitamin-d-deficiency?page=1

http://www.medicinenet.com/script/main/art.asp?articlekey=170640

http://www.informationisbeautiful.net/2010/vitamin-d/#disqus_thread

http://www.who.int/uv/intersunprogramme/activities/uvartsunbeds/en/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Sol%C3%A1rium

http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc160.htm#SubSectionNumber:12.2.3

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22833605

https://sk.wikipedia.org/wiki/Ochrann%C3%BD_pr%C3%ADpravok_pred_slne%C4%8Dn%C3%BDm_%C5%BEiaren%C3%ADm

UV žiarenie – prednáška z biofyziky pdf (J. Vránová) – Lekárska fakulta, Karlova Univerzita v Prahe, Ústav lekárskej biofyziky a lekárskej informatiky

obrázky:
https://commons.wikimedia.org/wiki/UV_light#/media/File:DNA_UV_mutation.svg
www.pixabay.com

4 Comments

 1. shoe lifts píše:

  Very good post. I am experiencing a few of these
  issues as well..

 2. ecu remap píše:

  Wonderful website you have here but I was curious about
  if you knew of any message boards that cover the same topics talked about in this article?

  I’d really like to be a part of group where I can get opinions from
  other knowledgeable people that share the same interest.

  If you have any suggestions, please let me know. Thanks a lot!

 3. At last, I found an article which I am searching for a long time.

  I hope that it will help me too.
  Best regards,
  Thompson Griffin

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *