Svet rozumu je projekt na ktorom pracuje kolektív ľudí: Marek Semko, Bc. Viviána Vargová, Mgr. Monika Erósová, Lucia Janičová, MRes, PhDr. Martin Mudrík, PhD. Snažíme sa podporovať zvedavosť a priblížiť podstatu a význam prírodovedných znalostí. Teda hlavne znalostí obsahovo vychádzajúcich z doterajších poznatkov fyziky, chémie, matematiky, logiky, biológie, astronómie a geológie. Človek rozumne uvažujúci s potrebnými znalosťami a dostatočnou výbavou prírodovedných vedomostí dokáže potom rozlíšiť hodnotu informácie, porozumieť odbornejším textom, dokáže prehodnocovať rôzne názory. Môže sa lepšie vysporiadať s rizikami v bežnom živote, alebo rozpoznať nezmysly, mýty, nepravdy, či falošné alternatívy často propagované napríklad v médiach. Zaujíma nás myslenie, zdravie, poznávanie, sporné témy a zvláštne javy.