Alergia: Vznik ochorenia, typy alergénov a liečba
3. júna 2017
5 najsmrteľnejších epidémií v histórii ľudstva
28. augusta 2017

Paranormálne javy, parapsychológia, záhadné sily a iné omyly

Pod pojem paranormálne javy patria javy, ktoré sa nám zdajú nadprirodzené alebo nevysvetliteľné a ktoré nemajú racionálne opodstatnenie. V niektorých prípadoch sú spojené s psychikou človeka. Dalo by sa povedať, že ide o súbor nejakých neznámych záhadných síl, javov, ktoré sa vyskytujú na určitých miestach a to buď jednorázovo alebo v opakujúcich sa intervaloch. Touto problematikou sa zaoberá takzvaná Parapsychológia (dávnejšie Experimentálna Psychológia).O čo vlastne ide?

Najčastejšie ide o duchov, démonov, poltergeistov, posadnutosť, jasnovidnosť, mimozmyslové schopnosti, telepatiu, predvídanie, telekinézu, levitáciu, zhmotnenie, zmiznutie, kontakty s mimozemšťanmi ako aj o rôzne prírodné anomálie.Parapsychológia

Je široká pseudovedecká disciplína, ktorá sa zaoberá predpokladanými mimozmyslovými kontaktami medzi osobami navzájom, alebo medzi organizmami a vonkajším prostredím. Jej vznik sa datuje niekedy koncom 19. storočia, kedy niektorí vedci začali vysvetľovať záhadné javy pri špiritistických seansách mimozmyslovým pôsobením.

Prvá parapsychologická spoločnosť “Society for Psychical Research” bola založená v Londýne v r. 1882. V pomerne rýchlom slede nasledovali ďalšie spoločnosti i špeciálne vedecké parapsychologické laboratória a začali sa vydávať rôzne parapsychologické časopisy.

Čoskoro sa parapsychológia rozvinula do mimoriadnej šírky a rozvíja sa dodnes. Do jej rámca patria rôzne mimozmyslové schopnosti, ako aj javy psychosenzorické a psychomotorické. Do prvej skupiny patria mimozmyslové vnímanie (Extra Sensory Perception – ESP), kam radíme jasnovidnosť, telepatiu a predvídanie budúcnosti, prenos myšlienok. Medzi javy psychokinetické – motorické, sa zaradzuje telekinéza, levitácia, materializácia a transformácia energie.

Všetky uvedené javy majú byť sprostredkované doteraz neznámou silou. Predstavy o jej povahe boli rozmanité. Uvažovalo sa o elektrickej energii, biomagnetizme, kozmickej a gravitačnej energii či vibráciách. V súčasnosti prebiehajú úvahy od kvantových dejov až k mystickým pôsobeniam (mentióny, tachyóny, astrál atď). Pre tieto sily bol zvolený aj neutrálny termín “psi” (psychické sily).

Štúdium parapsychologických javov malo spočiatku charakter vedeckej disciplíny, ktorá sa snažila o ich experimentálne potvrdenie a o preukázanie existencie sily “psi”. Metodika bola rozličná, využívalo sa napr. hádanie ťahaných kariet, či videnie na diaľku. Experimentálny výskum, ktorý mal umožniť využívať mimo zmyslové kontakty v armáde, sa vykonával aj v čase studenej vojny v USA, Británii aj v ZSSR. V krajinách východného bloku sa namiesto parapsychológie používal termín psychotronika.

Existovali a stále exitujú stovky, možno tisíce, “liečiteľov”, senzibilov, ktorí “vidia” choré orgány vo vnútri tela, liečia “energiou”, ktorá im vyžaruje z rúk alebo z mozgu, alebo liečia prostredníctvom telepatie. Neustále sa objavujú rôzne nové metódy ktoré využívajú ESP. Jednou z nich je napríklad terapia dotykom, módnou sa tiež stala biorezonančná terapia, vychádzajúca z predstavy o morfických poliach.Čo ukázal dlhoročný vedecký výskum?

Je potrebné si uvedopmiť, že parapsychológia je pseudoveda, ktorá sa zakladá na nesprávnom predpoklade o možnosti mimozmyslových kontaktov a sprostredkujúcej sily. Experimenty vykonané na serióznych pracoviskách nepotvrdili ani existenciu parapsychologických javov, ani existenciu doposiaľ neznámej sily. Pozitívne “dôkazy”, ktoré prinášajú parapsychológovia, je možné jednoducho spochybniť. O materiálne vplyvy sa nejedná, nakoľko dnešné vedecké detekčné prístroje sú tak jemné, že im žiadna z existujúcich síl nemôže uniknúť.Tvrdenie zdravého rozumu

Keby bol niekto z ľudí telepatickou a telekinetickou schopnosťou obdarený, mal by pred ostatnými obrovskú osobnú výhodu. Mohol by získať všemožné cenné informácie a mohol by aj priamo svojou mysľou ovládať ostatných ľudí i prístroje napr., stávkových organizácií. Čoskoro by mal milióny. Nie je tomu tak.Záhadné parapsychologické javy je dnes možné racionálne vysvetliť

Existuje totiž tzv. selektívna pamäť – pamätáme si lepšie javy kuriózne, záhadné a naopak stovky predchádzajúcich spomienok na javy banálne si vybaviť nedokážeme. Iným vysvetlením je tzv. Barnumov efekt. Podvedome totiž vnímame len to, čo vnímať chceme, čo je nám milé a zodpovedá našej predstave o nás samých. Niekedy ale liečiteľ alebo senzibil naše myšlienky z časti “prečíta”. Ide však o tzv. cold reading (chladné čítanie myšlienok) Aj skutočné pozitívne efekty parapsychologickej liečby možno jednoducho vysvetliť placebo efektom.Proti možnosti existencie predpokladaných neznámych alebo duchovných síl svedčia aj fyzikálne argumenty

Existujú iba štyri základné fyzikálne sily a to elektromagnetická, gravitačná, silná a slabá jadrová, ktoré stačia pre vysvetlenie všetkých prirodzených i “záhadných” javov. Existenciu žiadnej ďalšej sily fyzika nepotvrdila. Predpokladá však objavenie niektorých síl v mikrosvete, ktoré zrejme vylepšia našu predstavu o fungovaní kvantových javov a doplnia niektoré otovorené fyzikálne otázky hmoty.Logické argumenty proti možnosti existencie predpokladaných síl a ESP javov

Keby taká možnosť existovala, potom by bolo ľahko možné odhaliť stratené deti, hľadaných zločincov, neverné manželky a manželov, ovplyvňovať ruletu a vyhrávať v lotériách. A určite by niekto zo senzibilov už dávno získal milión dolárov, ktoré ponúka James Randi tomu, kto preukáže existenciu mimozmyslových fenoménov. Zo všetkých uvedených argumentov plynie jasný záver, že východiskový princíp parapsychológie, predstava o existencii neznámych síl, umožňujúcich komunikáciu medzi ľuďmi, je mylná.Na záver

Názor vedeckej komunity je jednoznačne negatívny. Americká US National Academy of Sciences vydala v r. 1988 vyhlásenie, že “z výskumu trvajúceho 130 rokov, nevyplýva žiadne vedecké oprávnenie na predpoklad existencie parapsychologických fenoménov. Z tohto hľadiska je potrebné hodnotiť nielen parapsychológiu alebo napríklad biotroniku, ale aj všetky jej ďalej uvedené lekárske aplikácie.” 
Zdroje:

FEYNMAN, F. P. 2000. O smyslu bytí. Feynmanové prednášky z fyziky 1. Praha: Aurora. ISBN 978-80-7299-026-9.

HENRY, J. 2005. Parapsychology: Research on Exceptional Experiences. Londýn: Routledge. ISBN 0-415-21360-6.

HEŘT, J. 2017. Slovník esoteriky a pavěd. [online]. [cit. 13.8.2017]. Dostupné z: http://www.sysifos.cz/index.php?id=slovnik

RICHET, CH. 2011. Grundriss der Parapsychologie und Parapsychophysik. Berlin: Paderborn. ISBN 978-3-943233-56-8.

Obrázok: pixabay.com

2 Comments

  1. dana píše:

    „Duša sa väčšinou príde rozlúčiť s niekým blízkym, koho milovala a kto miloval ju.“vcera mi zrazilo auto milovanu macicku a dnes som pocula jej miavkot inde ked som na nu myslela.vcera som bola o polnoci na cintorine a dnes pojdem znova

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *