Nukleárna katastrofa – varovanie a hľadanie úkrytu
25. októbra 2016
Škodí nám žiarenie z mobilných telefónov?
7. februára 2017

Odporcovia vedy a rozumu

Odporcovia vedy a rôzni popierači racionálneho zmýšľania majú viacero spoločných znakov. Medzi tie výraznejšie patrí napríklad nedostatok vedomostí o problematike a neschopnosť rozlišovať pravdivé informácie od nezmyslov. Mnohí jednoducho ignorujú faktické súvislosti a zrejme sa im nechce ani príliš rozmýšľať. Zvyčajne tvrdia, že to čo platilo dnes už zajtra nemusí, že veda je len ďalšia forma náboženstva, vedci vyvracajú svoje vlastné teórie, tvrdia stále niečo iné, a preto nemá cenu sa na niečo spoliehať, je to len teória a pod. Tieto hlúpe námietky len dokazujú nepochopenie rozdielu medzi teóriou, teda domnienkou v bežnej reči a vedeckou teóriou. Dobre to vystihuje tento článok. Neznalosť pochádza aj z nepochopenia vedeckej metódy.Veda sa skutočne mení podľa nových poznatkov. Niekedy vedci dokonca naozaj vyvracajú staršie hypotézy, alebo vzácne aj teórie. Znamená to však, že vieme viac.  Nie je to dôkaz omylu, ale dôkaz pokroku. Je to práve ten zabudovaný samoopravný mechanizmus vo vede, ktorý ju odlišuje od iných metód . Vedecké teórie v skutočnosti rastú a s novými objavmi vznikajú nové vedné odbory. To neznamená, že staré teórie boli chybné. Tie platia v určitej oblasti, alebo sa väčšinou staré doplnia novými. Klasická fyzika (newtonové pohybové zákony, elektromagnetizmus) stále dobre vysvetľujú javy v bežnom svete. Môžeme povedať, že známe fyzikálne zákony a  vlastnosti hmoty, ktoré veda dnes opisuje platili aj v minulosti. Nielen na našej planéte. Vidíme zloženie starých fosílií, vesmírne úlomky iných sústav, poznáme vek i zloženie Slnka a iných hviezd, máme dosť dobrú predstavu (vedeckú) ako vznikal náš vesmír na základe našich doterajších poznatkov, vieme na základe toho aj určité veci predpovedať. Ktorá odlišná metóda sa môže tým všetkým pochváliť? Myslím, že žiadna. 

Nebyť múdrych ľudí, ktorí používali rozum a vytvorili túto metódu založenú na pozorovaní a dedukcii, pomocou známych poznatkov (testovania a dokazovania funkčnosti i účinnosti jednotlivých postupov v rôznych odvetviach) nečítali by ste tento text, neleteli by ste lietadlom ani necestovali iným dopravným prostriedkom, nepozreli by ste si hokejový záznam z minulého roka, z opačného konca Zeme, nemali by ste pitnú vodu v dome, nebolo by možné urobiť RTG zlomenej nohy, nutnú operáciu alebo odstrániť zubný kaz. Nebolo by možné zničiť škodlivé vírusy a baktérie, neboli by účinné vakcíny, nebolo by možné vyrobiť ani pichnúť inzulín diabetikom atď. Veda je metóda, ktorá je výsledkom rozumného uvažovania človeka. Vďaka nej chápeme ako svet funguje.  Ukazuje, čo funguje a čo nie, čo je efektívnejšie a čo menej. Dokonca podľa niektorých popredných intelektuálov veda spoľahlivo definuje, čo je správne a čo nie. Takže ešte raz. ,,Prečo práve veda?” Lebo funguje a zo všetkých možných metód, ktoré sa ľudia snažili použiť na spoznanie sveta sa ako najúspešnejšia metóda ukázal prístup založený na pozorovaní, experimentoch, porovnávaní výsledkov s realitou, prístup kde sa teórie overujú pomocou dôkazov. Odporcovia popierajú to, čo funguje a čo zatiaľ najlepšie opisuje svet v ktorom žijú.Alternatívna veda, alternatívna medicína

Sú to mylné pojmy používané v bežnej reči. Všeobecne by sme mohli povedať, že poznáme nejakú alternatívnu metódu, ktorá sa niečim odlišuje, je použiteľná a funguje.  Tým pádom je možné ju testovať a porovnávať vedeckým postupom. Poznáme vedeckú medicínu založenú na dôkazoch a potom rôznymi šarlatánmi propagovaný súbor nejakých metód, ktorých princípy odporujú vedeckým poznatkom a ich účinnosť nebola vedecky dokázaná. Často panuje mylný názor o bylinách. Vybrané byliny s využiteľným a dokázaným účinkom sa bežne používajú v medicíne, napríklad Ostropestrec mariánsky

Spýtajte sa seba: ,,Na základe čoho ste sa rozhodli, že nejaká metóda alternatívnej medicíny je tá správna, lepšia?” Funguje to vôbec? Ako to funguje? Viete o tom, že niektoré  “alternatívne liečby“ sa na pacientoch skúšali a nič z toho nefungovalo? Viete, že existuje obchod s falošnou nádejou, kedy sa pacient namiesto konvenčnej liečby nešťastne rozhodne pre nefungujúcu liečbu propagovanú šarlatánmi a keď sa vráti späť do nemocnice už je neskoro? Viete, že existujú nepravdivé informácie a nekvalitné internetové zdroje? Existuje kopec “alternatívnej literatúry” v kníhkupectvách, kde autori nie sú odborníkmi. Nemajú svoje veľkolepé tvrdenia podložené, ale píšu si len tak pre zisk alebo z vlastného presvedčenia.  Z domnienky, že majú pravdu. Zároveň si dnes môžu napísať, čo len chcú. Okrem toho, človek ľahko podlieha klamom v uvažovaní.  Viete aj to, že niekoho názor nie je fakt?  Viete, že na vytvorenie nejakého kvalitného záveru, ktorý bude mať dopad vo vede, medicíne,  v technológii,  nestačí osobný pocit ani hrejivé slovo, hókus pokus na kolene v maštali, ba často ani zdravý sedliacky rozum? Aká je teda potom alternatíva ku chémii, fyzike či biológii? Tieto otázky by mali byť hlavnou zložkou štúdia v školách s podrobným rozoberaním.Relativisti a ich svet

Jeden by povedal, že je to nejaká moderná vlna pseudointelektuálov s odlišným názorom na svet. Ten text je relatívny, horúca káva je relatívna, tridsať metrový rozdiel medzi zemou a okrajom strechy je relatívny, všetko je relatívne…Bol to známy Friedrich Nietzsche, ktorý v minulom storočí, podľa všetkého zasadil nešťastný úder racionalizmu a vedeckému poznávaniu. Mohli by sme ho označiť za patróna postmodernej filozofie, z ktorej tento “relativizmus“ povstal a našiel si obľubu u niektorých ľudí. Takáto predstava sa vyznačuje neakceptovaním faktického poznania a vedeckej metodológie. Často počujeme, že všetka pravda je len uhol pohľadu a ide len o relatívne výklady, ktoré sú aj tak len ilúziou. Prípadne vyhlasujú  zmenu paradigmy, a poniektorí majú problém s pojmom objektívna realita. Najčastejšie však ide o zneužívanie Einsteinovej teórie relativity a Kvantovej teórie, postmodernými filozofmi, novodobými relativistami a vyznávačmi New Age. Tento zúfalo povrchný prístup však svedčí o fatálnom nepochopení týchto unikátnych teórií. Títo ľudia by mali vedieť, že práve Einsteinové teórie relativity v podstate obsahujú všetky platné fyzikálne zákony elektromagnetizmu vo forme maxwellových rovníc a telies s nenulovou zotrvačnou hmotnosťou vo forme Newtonových zákonov mechaniky. Boli to práve tie nemenné platné fyzikálne zákony, ktoré dali teórii nové chápanie času a priestoru. Zaviedol sa pojem časopriestor, časová dilatácia a vzťažná sústava. Teória vysvetľuje zmeny v závislosti vnímania času od hmotnosti telesa a jeho rýchlosti, ktoré v klasickej Newtonovej mechanike nebolo možné vyjadriť. Avšak stará Newtonova teória je v špeciálnej teórii relativity zabudovaná pre prípad pomalých rýchlostí telies, kde sú relativistické efekty zanedbateľne malé. Takže táto brilantná teória spojila do jedného celku mechaniku s elektromagnetizmom. Nie je to jediný prípad, ale prípadov je samozrejme viac. QED (Kvantová elektrodynamika), pomocou tejto teórie sa podarilo spojiť elektromagnetickú silu so slabou jadrovou silou za vzniku elektroslabej sily. 

Nezničila Kvantová a Einsteinová teória relativity našu predstavu o svete? Vôbec nie. V skutočnosti ako bolo vyššie spomenuté, staré teórie dopĺňajú nové a pomáhajú utvárať nové modely pochopenia fungovania sveta. Klasická (newtonová fyzika) úspešne vysvetľuje javy v makrosvete.  Naproti tomu napríklad Kvantová teória-teória elementárnych častíc vysvetľuje javy v mikrosvete. Pokiaľ necestujete rýchlosťami približujúcimi sa rýchlosti svetla tak môžete ignorovať efekty teórie relativity, pretože pri bežnom pohybe a podmienkach je vplyv zanedbateľný. Takisto keď nie ste menší ako atóm nemusí vás trápiť kvantová teória.

Horúca káva, skok z tridsať metrovej budovy, to a mnoho ďalšieho sa vám môže zdať akokoľvek “relatívne“. Jednak pocítite reakciu na horúci hrnček. Jedlo vám v tráviacom trakte začne po určitom čase metabolizovať. Faktom ostane, že po skoku z tridsať metrovej budovy (pri bežných podmienkach) padnete na zem s ťažkými následkami, zrejme najskôr fatálnymi. Faktom ostane rozdiel medzi otvoreným a zatvoreným oknom, medzi živým a mŕtvym človekom. Faktom ostane príčina a následok. Mnohí namietajú, že materialistický, vedecký pohľad je zadubený a nie je otvorený novým myšlienkam a názorom. To však nie je pravda, nikdy by sme potom nevideli vedecký pokrok, neakceptovali by sa nové hypotézy a vizionárske myšlienky. Naopak, vedci s radosťou prijímajú nové myšlienky, ak stoja na nejakom racionálnom základe a dajú sa použiť.  Možno vždy ostanú neprebádané oblasti poznania a veda nenájde odpovede na všetko, rozhodne však nie je rozumné  akceptovať hocijaké tvrdenia bez dôkazov.

Správne je mať otvorenú myseľ, ale to neznamená, že je všetko možné a tiež, že všetky novátorské myšlienky by mali byť bez rozumnej kritiky prijaté. 

Mylná predstava je myslieť si, že vedci celkom bežne vyvracajú svoje vlastné teórie. Taktiež myšlienka, že nové vedecké poznatky prichádzajú bez predchádzajúcich vedomostí a bez spoľahlivých fyzikálnych pravidiel. Veľa o svete a fyzikálnych zákonoch v bežných rozmeroch už dnes vieme. Tieto zákony sa v minulosti testovali a netreba zabúdať, že na týchto zákonoch a znalostí o povahe hmoty je postavený okolitý technologický svet. Od miniatúrneho kolieska v hodinkách až po vesmírnu stanicu na orbite.Pár slov aj o zneužívaní Kvantovej teórie

Kvantový, kvantová realita, kvantová myšlienka, kvantová medicína… Vedia títo ľudia vôbec o čom hovoria? Nevedia. Učebnicový príklad človeka, ktorý okrem propagovania ezoteriky a pseudovedy skvostne zabaľuje kvantové javy do magického rúcha (akéhosi kvantového mysticizmu) je Deepak Chopra.

Jasné, vytvárate si vlastnú realitu a tam platí to, čo si predstavíte. Po čase príde sklamanie. Zistíte, že to tak nie je. Predstavovať si môžete hocičo, ale keď otvoríte oči, slony vám z neba len tak padať nebudú, vysnívané auto sa vám samo nezjaví pred domom (pokiaľ ste ho teda nevyhrali alebo vám ho niekto nedaroval). Mylné predstavy o fungovaní sveta a o kvantových javoch majú títo kvantoví ezorozprávači.

Kvantoví šarlatáni často vyťahujú problém duality častíc, ide v podstate o vedecký termín – princíp neurčitosti. Ten je v skutočnosti výrokom o duálno-vlnovej a časticovej povahe hmoty. Dáva do súvislosti nepresnosti z určenia polohy častice s nepresnosťami z určenia dĺžky jej vlny. Tento zákon sa týka iba určitého rozsahu vzdialeností a energií, a inde ho možno spoľahlivo zanedbať. Mnohí narážajú na objektivitu, ako to teda naozaj chápať? Objektivita platí ako najvyššie kritérium hodnoty vedeckého výsledku. Zodpovedá výklad kvantovej teórie ešte tomuto ideálu? Určite áno. Kvantová teória tomuto ideálu zodpovedá, ako je to len možné. Určite neobsahuje žiadne vlastné subjektívne rysy, nezavádza ducha alebo vedomie fyzika ako časť atómového procesu. Začína však rozdelením sveta na predmet (rozumieme-kvantový) a ostatného sveta s faktom, že tento ostatný svet musíme vždy popisovať klasickými pojmami. Pravdepodobnostná funkcia ψ je opis fyzikálnej reality v kvantovej fyzike. Spája objektívne a subjektívne prvky. Obsahuje výpovede o pravdepodobnosti alebo lepšie tendencie. Tieto výpovede sú úplne objektívne. Nezávisia na žiadnom pozorovateľovi. Okrem toho obsahuje výpovede o našej znalosti systému, ktorý prirodzene musí byť subjektívny – môžu byť pre rôznych pozorovateľov rôzne. V obzvlášť priaznivých prípadoch môže byť subjektívny prvok v pravdepodobnostnej funkcii úplne zanedbateľný vzhľadom k objektívnemu prvku a fyzici potom hovoria o čistom prípade. Tieto veci je možné priblížiť v zjednodušenom príklade, hádzaním kocky. To, čo je skutočné a faktické, je tu výsledkom každého jednotlivého hodu, ktorý môžeme chápať ako analógiu k procesu merania. Každý výsledok jednotlivého hodu teda obsahuje samozrejme subjektívny prvok. Objektívne je však to, že ako výsledok nemôžeme dostať iné hodnoty, než od jedna po šesť, nikdy nie sedmičku ani nulu. Podobná situácia nastáva pri pravdepodobnostnej vlnovej funkcii v kvantovej fyzike. V procese merania dochádza k prechodu od možného ku skutočnému, sprevádzaného kolapsom vlnovej funkcie, ktorého výsledkom je stav, ktorý je jednoznačne opísateľný jazykom klasickej fyziky.Intuitívci a nadšenci ezoteriky

Často vyzdvihujú intuíciu, ktorú označujú ako nejaký jedinečný duševný jav, vnútorné oko, pravý vnútorný hlas životodárnej sily. Naopak, degradujú logiku aj racionálne uvažovanie. Každý to pozná veľmi dobre: ,,Nevieš?” ,,Napíš prvé čo ťa napadne, lebo to bude určite správne.” Vnútorný hlas našepká. ,,Mňa môj vnútorný hlas ešte nesklamal.” intuícii však dnes už mnoho vieme.

Intuitívne poznanie je síce podvedomé, ale vychádza z predchádzajúcej skúsenosti, poznatkov a názorov uložených v podvedomí, ako aj z okamžitého poznania súvislostí i obyčajnej “sedliackej” logiky. Intuitívne rozhodnutie však nemá objektívnu platnosť. Intuitívny názor môže byť väčšinou správny, ale len preto, že vychádza zo skúseností a predchádzajúcich vedomostí.  Lenže aj tie môžu byť mylné. Preto aj intuitívne rozhodnutie môže byť úplne chybné a je ho teda možné chápať len ako názor predbežný. To všetko sa odohráva v našom nevedomí. Intuícia nám preto môže pripadať ako vnuknutie zvonka, hoci v skutočnosti je produktom našej vlastnej mysle. Dôležité je si uvedomiť, že náš mozog potrebuje nejaké údaje, aby niečo vyrátal. Ak žiadne nemáme, nevyráta nič. Preto je niekedy poriadny hazard nechávať dôležité rozhodnutia na intuíciu v situácii, ktorá nám je málo známa. Intuitívci tiež často podliehajú rôznym klamom v uvažovaní, najčastejšie chybne a unáhlene vyvodzujú závery z dojmov. Selektívne vyberajú iba tie informácie, ktoré spadajú do ich svetonázoru a často zamieňajú príčinné súvislosti.  Mnohí majú tendenciu vyvodzovať, že keď jav B nastal po jave A, tak A spôsobilo B. Tento prípad mylného vyvodzovania dobre sedí aj na ľudí, ktorí veria v astrológiu, povery, paranormálne javy a samozrejme aj v alternatívnu medicínu.

Stojíte na autobusovej zastávke, ktorá sa postupne naplňuje ľuďmi a zrazu príde autobus. Znamená to, že ľudia spôsobili príchod autobusu? A spôsobuje B? Alebo naopak, autobus spôsobil príchod ľudí? B spôsobilo A? V skutočnosti cestovný poriadok – teda C, spôsobilo A aj B. Je to jednoduchý príklad, ale v skutočnosti pri rôznych javoch, nie je vždy celkom jasné, čo bolo spôsobené čím. Človek potom ľahko vyvodí príčinné súvislosti tam kde nie sú alebo naopak ich nevidí tam kde sú. Dokazovanie kauzálnej (príčinnej) súvislosti je niekedy nesmierne ťažké, a rozhodne na to nebude stačiť intuitívne myslenie, ba niekedy ani zdravý sedliacky rozum.  Preto na zistenie alebo na vyvrátenie príčinnej súvislosti potrebujme množstvo kvalitných údajov a rozumný prístup hodnotenia.  Dokazuje to aj nedávny prípad kauzy, že očkovanie spôsobuje autizmus (nespôsobuje), či rozsiahla téma príčin globálneho otepľovania.
Zdroje:

http://invivomagazin.sk/su-to-len-teorie-alebo-hlupe-namietky-proti-vede-i._441.html

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_metoda

http://rationalwiki.org/wiki/Big_bang

http://www.pouzimerozum.sk/2015/01/05/nevhodna-nastroje-poznavania-ako-protiklad-kritickemu-mysleniu/

http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf

http://rationalwiki.org/wiki/List_of_pseudosciences

https://cs.wikipedia.org/wiki/Silibinin

http://www.pouzimerozum.sk/2012/04/04/alternativna-alternativa-alternativy/

http://www.lovcisarlatanov.sk/andreas-kalcker/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_relativity

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Casoprostor

https://cs.wikipedia.org/wiki/Dilatace_%C4%8Dasu

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_elektrodynamika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Princip_korespondence

https://cs.wikipedia.org/wiki/Klasick%C3%A1_fyzika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_fyzika

http://invivomagazin.sk/ezoterici-su-celkom-mimo-intuicia-nie-je-zazrak-alebo-vydlazdena-cesta-ku-klamom-v-uvazovani_389.html

https://svetrozumu.sk/hodnotna-diskusia-a-20-castych-logickych-faulov/

8 Comments

 1. Vlado píše:

  Dobrý článok, hlavne záver.

 2. ms píše:

  V článku som našiel chyby : nejlepšie, priajté, intuitívne poznanie je síce podvedomé (Intuitívne)

  Čo sa týka vecnej stránky článku nemám námietky 🙂 Ďakujem za dobrý článok.

 3. lubo píše:

  Chcem Vás upozorniť na to, že www wikipedia, alebo aj laická encyklopedia, nemá vedeckú hodnotu. Tam si môže každý napísať čo ho napadne. Preto sa neodporúča používať pri písaní odborný a vedeckých príspevkov a prác. Jej použitie výrazne znižuje hodnotu príspevku, v ktorom je citovaná. Podľa mňa sa to isté týka aj stránok sysifos a lovcisarlatanov.

  • Marek Semko píše:

   Ďakujem za info, ale nemyslím si, že článok uvedením wikipédie a ďalších zdrojov výrazne znižuje hodnotu, jednak wikipédia už nie je to čo bývalo a hlavne ide o to či zdroj uvádza pravdivé informácie. Dnes už tam editori robia záslužnú prácu v tom, že tam filtrujú texty a dajú sa tam nájsť relevantné hodnoverné informácie, tie som prešiel https://skeptools.wordpress.com/2014/03/25/wikipedia-jimmy-wales-responds-change-org-alt-med-alternative-medicine-cam/ Obsah je tam v lepšie stráviteľnej forme a je možné sa preklikať k ďalším zdrojom a odkazom. Navyše, všetky kľúčové tvrdenia a ďalšie odkazy, pre bližšie preskúmanie sú tam ozdrojované dole. Tvrdenia od princípov klasickej mechaniky cez informáciu pestreca mariánskeho po kvantovú fyziku sa budú celkom určite zhodovať s tvrdeniami aj vo vedeckých publikáciách, či priamo vo vedeckej literatúre. Používam ju tiež. Môžete si to preveriť. Článok je natoľko hodnoverný nakoľko pracuje z faktami, relevantnými hodnovernými zdrojmi, poprípade odbornou recenziou.Neviem, či ste si všimli ako sú písané články Lovcov šarlatánov, alebo príspevky klubu Sisyfos.Nehovoriac, že autori sú poväčšine odborníci, lekári, či vedeckí pracovníci, teda v odbore takom v akom je obsah ich článkov. Dôležité je však znova pripomenúť, či sú tvrdenia v článkoch podložené dôkazmi a ako sa pracuje s informáciami. Zmyslom našej stránky nie je podávať vedecké články, ale používať hodnoverné zdroje, zjednodušovať a rozumne vysvetľovať vedecké témy, rozpoznávať nezmysly, mýty, nepravdy, či falošné alternatívy.

 4. […] Vo svete sa nájdu ľudia, ktorí stále spochybňujú vedecké teórie, niektorí vykrikujú, že ide len o relatívne výklady vedy a všetko môže byť inak, iným zas vadí, že o tom rozhoduje nejaký vedecký konsenzus a neveria vede. Písali sme o tom už v minulom článku […]

 5. […] Vo svete sa nájdu ľudia, ktorí stále spochybňujú vedecké teórie, niektorí vykrikujú, že ide len o relatívne výklady vedy a všetko môže byť inak, iným zas vadí, že o tom rozhoduje nejaký vedecký konsenzus a neveria vede. Písali sme o tom už v minulom článku. […]

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *