5 najsmrteľnejších epidémií v histórii ľudstva
28. augusta 2017
Prírodovedná gramotnosť – schopnosť porozumieť vedeckým poznatkom
25. januára 2018

Posadnutosť diablom: Hororové príbehy vs tvrdenia odborníkov

Posadnutosť diablom je väčšinou opisovaný stav, kedy do daného človeka vstúpil démon, duch, zvláštna sila alebo Boh. Následkom čoho dôjde k výraznej zmene správania posadnutej osoby. Tieto predstavy pochádzajú z dávnej minulosti a v niektorých spoločenských kruhoch pretrvávajú dodnes. Dôkazom posadnutosti bolo, rozprávanie človeka cudzou rečou, alebo mal mať neobyčajné schopnosti a hovoril o skrytých, neznámych veciach. Dodnes takýmto predstavám a výkladom o posadnutosti verí  katolická cirkev a väčšina protestantských cirkví. V súčasnosti k takýmto predstavám zrejme prispeli aj hororové filmy (Exorcista, 1973) a rôzni autori svetoznámych hororových poviedok s titulom ,,podľa skutočnej udalosti.“ Stačilo uviesť diváka do tajomného, paranormálneho sveta a vylepšiť suchý príbeh niekoľkými hrozivými scénami. Existujú prípady, kedy svedkovia vypovedali o hrozivých prejavoch posadnutosti, ale tieto príbehy trpeli mnohými nedostatkami. Mnohokrát sa stávalo, že k takýmto prípadom neboli povolaní odborníci a chýbalo riadne prešetrenie. Rozsiahlejšie a modernejšie medicínske postupy zrejme spôsobili to, že sa vďaka pochopeniu skúmanej problematiky, časom znížil počet prípadov ,,posadnutosti diablom.“ Tieto skutočnosti podrobnejšie opisuje, v totmto článkuvedúci výskumný pracovník výboru pre skeptické vyšetrovanie (CSI) Joe Nickell, kde okrem iného uvádza: ,,Posadnutosť diablom môže byť jednoducho podvrh. Samozrejme, osoba so silným impulzom predstierať posadnutosť, môže byť skutočne mentálne narušená.“ Nepochybne sa na šírení nepravdivých záverov podieľali (podieľajú) aj rôzni ,,lovci démonov a paprapsychológovia.Ako sa prejavuje údajná posadnutosť diablom?

Hrozné príznaky sú obvykle viditeľné na zmene výrazu tváre, zmene v jednaní a správaní. Kľudná tvár sa zmení v okamžiku posadnutosti démona a charakteristické rysy tváre sú náhle škaredšie. Striedanie výrazu tváre i osobnosti je časté a veľmi rýchle. Iným znakom posadnutosti, ktorý sa uvádza je zmena hlasovej modulácie. Niektorí tvrdia, že ženský hlas sa obvykle zmení na mužský prejav, ktorý je už charakteristický pre novú, vzniknutú individualitu. Odlišuje sa dokonca aj fyzická sila novej osobnosti a literatúra uvádza aj prípady, kedy je nutné besniacu posadnutú osobu ovládnuť silou niekoľkých ľudí. Existujú však rôzne výklady posadnutosti diablom.Odborný pohľad

Lekári označujú údajnú posadnutosť diablom ako prejavy ťažkých psychických porúch, ktoré sa musia jednoznačne liečiť podľa príslušnej lekárskej metodológie.

Posadnutosť diablom (démonománia, démonopatia) je ako prejav psychickej poruchy veľmi vzácnym javom. V skratke, pacient silno verí, že je posadnutý démonom. Niektoré psychické choroby (epilepsia, depresia, ťažšie formy schizofrénie) môžu byť tiež, v určitých prípadoch vysvetľované ako posadnutosť diablom. V prípade telesnej choroby (napr. epilepsie) sa aplikuje neurologická liečba. V prípade psychickej poruchy je indikovaná psychiatrická liečba.

Katatónna schizofrénia Je pomerne vzácna, tento typ zasahuje asi stotinu všetkých schizofrenických pacientov.  Predovšetkým, ide o príznaky, ktoré postihujú celkovú hybnosť. Postihnutý napríklad zaberá nezvyklé, krkolomné polohy. V týchto polohách je schopný zostať bez pohnutia aj niekoľko hodín alebo dní. V tomto prípade sa jedná o fázu stuporóznu, ktorú tiež často sprevádzajú snové, scénické halucinácie. Tieto epizódy útlmu sú však potom často striedané epizódami nepokojného správania, ide o fázu produktívnu, ktorá je tiež veľmi nepredvídateľná a pre pacienta potenciálne nebezpečná. Veľmi častými príznakmi, u tohto podtypu, je strata reči a negativizmus (popieranie, odporovanie) Pomerne zriedkavo sa možno stretnúť so stavom, kedy je možné meniť pozíciu strnulého pacienta plynulo a bez návratných zmien. Tieto prejavy predstavujú pre chorého, život ohrozujúci stav a zvyčajne sa liečba vykonáva podávaním antipsychotík.
Zdroje:

http://www.sysifos.cz – slovník ezoteriky a pavied

https://www.csicop.org/si/show/exorcism_driving_out_the_nonsense

https://en.wikipedia.org/wiki/Demonic_possession

https://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Neuroleptika

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Schizofrenie

obrázok: Jennifer-Carpenter-Exorcism-Emily-Rose – popsugar.com

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *