Odporcovia vedy a rozumu
31. januára 2017
Charakteristika neurotransmitérov
6. marca 2017

Škodí nám žiarenie z mobilných telefónov?

Možno ste už natrafili na správy v televízii, na internete a čiastočne aj v odborných časopisoch ohľadom škodlivosti žiarenia vychádzajúceho z mobilných telefónov. Spomína sa tam predovšetkým škodlivý vplyv žiarenia na mozog s následkami ako je rakovina alebo Alzheimerova choroba.Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) v roku 2000 vydala k tejto otázke vyhlásenie v ktorom ubezpečuje, že sa škodlivosťou žiarenia mobilných telefónov zaoberá. Vyhlásenie zdôrazňuje, že obavy z poškodzovania zdravia pri tak nízkych intenzitách elektromagnetického poľa aké používa vysielač mobilného telefónu sú dosť prehnané.

Dôležité je však pochopiť rozdiely medzi inonizujúcim a neionizujúcim žiarením. Hlavný rozdiel je vo vlnovej dĺžke a intenzite žiarenia. Dnes je možné citlivými prístrojmi zistiť prítomnosť žiarenia s nepredstaviteľne nízkou intenzitou. Pre žiarenie s vlnovou dĺžkou okolo 500 nm (žlté a zelené svetlo) sú oči človeka ešte schopné úspešne súťažiť s citlivosťou prístrojov. Predtým než bola oblasť vlnových dĺžok neviditeľného elektromagnetického žiarenia preskúmaná a pochopená podstata mechanizmu ich pôsobenia na človeka, dochádzalo často k poškodeniu zdravia tých, ktorí tieto žiarenia skúmali alebo používali. Príkladom je röntgenové žiarenie a žiarenie rádioaktívnych atómových jadier, teda žiarenia s vlnovou dĺžkou menšou ako je bunka človeka. Vtedy ide o ionizujúce žiarenie.Dnes sú však pre elektromagnetické žiarenia všetkých vlnových dĺžok známe hodnoty, ktorých dodržanie podľa všetkých súčasných poznatkov vedy zabezpečí, aby pri expozícii človeka k poškodeniu zdravia nedochádzalo. Pôsobenie elektromagnetického žiarenia s vlnovou dĺžkou kratšou ako 180 nm (nanometer = jedna miliardtina metra) môže rozbíjať väzby medzi atómami molekúl a ionizovať atómy (uvoľňovať z nich elektróny). Následky vyvolané týmto žiarením (ionizujúcim žiarením) sa v tele kumulujú a môžu sa prejaviť aj pri malých intenzitách žiarenia, ak expozícia trvá dlhú dobu (niekoľko rokov i viac). Naproti tomu žiarenie s vlnovou dĺžkou rádiových vĺn nemôže molekuly a atómy ionizovať. Predstavy o tom, že sa aj účinky neionizujúceho žiarenia v tele kumulujú, neboli nikdy preukázané a ani v teóriách nebol nájdený mechanizmus, ktorý by mohol ku kumulácii účinkov žiarenia viesť.

Mobilné telefóny pracujú s veľmi malými výkonmi, približne 0,1 až 2 W na frekvencii od 450 do 2700 MHz. Žiarenie nemá dostatočnú energiu nato, aby narušovalo bunky a molekuly tkaniva. Preto je veľmi nepravdepodobné, aby aj časté volanie mobilným telefónom vyvolalo rakovinu alebo nejaké zmeny vo vnútri bunky.Medzi neionizujúce žiarenie patrí rádiové žiarenie, mikrovlnné žiarenie a viditeľné svetlo. Mikrovlnné žiarenie sa využíva na ohrev jedla, pretože sa pri jeho frekvencii dokážu rozkmitať molekuly vody. O údajnej neškodnosti mikrovlnných rúr sme písali tu.

Žiarenie, ktoré vysiela anténa mobilného telefónu, patrí medzi neionizujúce elektromagnetické žiarenie. Jeho vlnová dĺžka je 33 centimetrov (pri pásme 900 MHz) a 17 centimetrov pri pásme 1800 MHz. Jediný zistený nepriaznivý účinok elektromagnetického žiarenia s vlnovými dĺžkami od desiatok metrov do zlomku milimetrov je ohrievanie tkaniva pri jeho absorpcii. Aj keď sa mobilné telefóny používajú pomerne krátku dobu, iné zdroje vysokofrekvenčných elektromagnetických polí sú známe a používajú sa už od dvadsiatych rokov minulého storočia. Ich pôsobenie na človeka sa po celú túto dobu sleduje a je pomerne dobre preskúmané. Údaje o hodnotách a možných vplyvoch elektromagnetického žiarenia na zdravie človeka sú dostupné pre širokú verejnosť na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie.

Medzinárodná komisia ICNIRP na ochranu pred neionizujúcim žiarením potvrdila, že hodnoty pre elektromagnetické polia stanovené v smernici pre mobilné telefóny sú pre človeka bezpečné.
Zdroje:

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Ionizuj%C3%ADc%C3%AD_z%C3%A1%C5%99en%C3%AD

http://www.wikiskripta.eu/index.php/Elektromagnetick%C3%A9_spektrum#Mikrovlny

https://svetrozumu.sk/skodi_nam_ziarenie_z_mikrovlniek/

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs193/en/

http://www.szu.cz/tema/pracovni-prostredi/zdravi-a-mobilni-telefony?highlightWords=mobiln%C3%AD+telefony

http://www.icnirp.org/en/applications/mobile-phones/index.html

 

obrázok

www.pixabay.com

 

 

 

 

 

 

1 Comment

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *