Je opaľovanie pre človeka škodlivé?
11. septembra 2015

Škodí nám žiarenie z mikrovlnných rúr?

Po niekoľkých rokoch pomerného pokoja sa na internete aj v médiách znova začali objavovať správy o údajných neblahých účinkoch mikrovlnného žiarenia na pripravované jedlo.

 

Čo sú mikrovlny?

Mikrovlny sú vysokofrekvenčné rádiové vlny, (rádiofrekvenčné elektromagnetické polia) a sú, rovnako ako viditeľné svetlo, časťou elektromagnetického spektra. Mikrovlny sa používajú predovšetkým pre vysielanie televízie, v radaroch pre vzdušnú a námornú navigáciu, a pre telekomunikáciu, napr. mobilné telefóny. Používajú sa tiež v priemysle pri spracovaní materiálov, v lekárstve, v kuchyniach na prípravu jedál, atď.

Podobne ako svetlo sa mikrovlny šíria priestorom, odrážajú sa od predmetov a sú pohltené materiálmi. Kovové materiály mikrovlny úplne odrážajú, nekovové materiály ako sklo a niektoré plasty sú pre mikrovlny väčšinou priehľadné.

Materiály, ktoré obsahujú vodu, napríklad potraviny, kvapaliny alebo tkanivá, účinne pohlcujú mikrovlnnú energiu, ktorá sa potom mení na teplo.
Podrobnosti o podstate elektromagnetických vĺn a o zdravotných vplyvoch rádiofrekvenčných a mikrovlnných polí sú k dispozícii v listoch WHO č. 182 a 183 a niečo z histórie a princípu činnosti je aj
tu

 

Sú mikrovlnné rúry bezpečné?

Ak sa používajú podľa návodov dodávaných výrobcom, sú mikrovlnné rúry bezpečné a vhodné pre ohrievanie a tepelné spracovanie jedál. Je však potrebné zachovávať určitú opatrnosť, najmä pokiaľ ide o možnú expozíciu mikrovlnám a popálenia pri zaobchádzaní s pripraveným jedlom.

Bezpečná práca: Konštrukcia mikrovlnných rúr zabezpečuje, že mikrovlny sú uzavreté vo vnútri rúry a môžu byť zapnuté len keď je zapnutý elektrický spínač a súčasne sú zatvorené dvierka rúry. Prenikanie vĺn cez škáry u dvierok a sklom dvierok je obmedzené konštrukciou tak, že úroveň vyžarovania je bezpečne pod hodnotami odporúčanými medzinárodnými štandardmi. Mikrovlny sa však môžu dostať do okolia rúry v prípade, že sú poškodené alebo silne znečistené dvierka, alebo ak je rúra neodborne upravovaná. Je preto dôležité udržiavať mikrovlnku v dobrom stave.

Mikrovlnná energia sa v tele človeka absorbuje a zahrieva exponované tkanivo. Pri orgánoch, ktoré majú zlú cirkuláciu krvi a menej účinnú teplotnú reguláciu ako je oko, alebo v orgánoch citlivých na teplotu ako napríklad semenníky, je riziko tepelného poškodenia väčšie. Tepelné poškodenie však môže nastať len pri dlhej expozícii veľmi vysokých výkonových úrovniach, ktoré veľmi prekračujú úrovne, aké sa namerali mimo mikrovlnných rúr.
Ohrievanie potravín v mikrovlnke má však niektoré zvláštnosti: Keď sa začne variť voda v hrnci na obyčajných kachliach, para voľne odchádza bublinkami v kvapaline. V mikrovlnke nemusia byť na povrchu nádoby žiadne bublinky a voda sa môže prehriať a náhle vykypieť. Náhly var môže byť vyvolaný jedinou bublinou v kvapaline alebo vniknutím cudzieho telesa (napr. lyžica). Sú známe prípady, kedy sa ľudia prehriatou vodou vážne popálili.

Inou zvláštnosťou mikrovlnného varenia je rôzny príjem tepla pri niektorých potravinách. Niektoré predmety s nepriepustným povrchom sú zložené zo surovín, ktoré sa rôzne rýchlo ohrievajú (napríklad vaječný bielok a žĺtok) a v dôsledku teplotných rozdielov môžu vybuchnúť. Môže sa to stať, ak sa vajcia alebo orechy ohrievajú v škrupinách.

Nezávadnosť jedla: Nezávadnosť jedla je dôležitou zdravotnou otázkou. V mikrovlnke závisí rýchlosť ohrievania od nastavenia výkonu rúry, od obsahu vody, hustote a množstva ohrievaných potravín. Mikrovlnná energia nepreniká úplne do hĺbky a väčšie kusy potravy sa môžu ohrievať nerovnomerne. To môže byť riskantné pre zdravie, ak časti potravy nie sú zohriate natoľko, aby boli zničené prípadné nebezpečné mikroorganizmy. Pre možnosť nerovnomerného zahriatia je potrebné nechať pripravené jedlo ešte niekoľko minút po vypnutí ohrevu stáť, aby teplo mohlo preniknúť do celého objemu jedla.

Jedlo pripravené v mikrovlnnej rúre je rovnako bezpečné a má rovnakú výživnú hodnotu ako jedlo pripravené v obyčajnej rúre. Hlavný rozdiel medzi týmito dvoma spôsobmi varenia je, že mikrovlnná energia preniká do potraviny hlbšie a skracuje tým dobu potrebnú na jej prehriatie.

Iba niektoré mikrovlnné rúry sú vhodné na sterilizáciu vzoriek napríklad na sterilizáciu nádob – mlieka pre deti. Užívateľ musí pri tomto spôsobe použitia postupovať podľa návodu výrobcu.

 

Mylné predstavy

K rozptýleniu niektorých mylných predstáv je dôležité vziať na vedomie, že jedlo pripravené v mikrovlnnej rúre sa nestáva rádioaktívnym. V priestore rúry ani v jedle pripravenom v mikrovlnnej rúre nezostáva totiž žiadna mikrovlnná energia akonáhle sa rúra vypne. V tomto prípade sa mikrovlny správajú ako svetlo: akonáhle sa prúd do žiarovky preruší, žiadne svetlo okolo nej nezostane.

 

Ako mikrovlnná rúra pracuje?

Mikrovlnky používané v domácnostiach majú frekvenciu 2450 MHz a výkon od 500 wattov do 1100 wattov. Mikrovlny generuje elektrónka zvaná magnetrón. Po zapnutí sú mikrovlny rozptyľované do všetkých smerov. Kovové steny rúry ich odrážajú a potraviny vložené do rúry absorbujú ich energiu. Rovnomernosť ohrievania je obyčajne podporovaná tým, že vložené potraviny sú na tanieri, ktorý sa otáča. Molekuly vody sa pri absorbovaní energie mikrovĺn rozkmitajú a pôsobením trenia sa potravina v rúre ohrieva, teda varí a pečie.
Na rozdiel od obyčajnej rúry sa mikrovlny absorbujú len v zahrievanej potravine a nie v priestore rúry. Taniere a nádoby na pečenie v mikrovlnke musia byť zhotovené špeciálne pre tento účel. Niektoré materiály, napríklad umelé hmoty sú nevhodné pre použitie v mikrovlnnej rúre, pretože sa môžu pri prehriatí roztaviť alebo dokonca vzplanúť. Nádoby určené pre mikrovlnné rúry mikrovlny neohrievajú, zahrejú sa však kontaktom s horúcim jedlom.
Výrobcovia neodporúčajú zapínať mikrovlnku bez vloženej potraviny. V prázdnom priestore rúry sa mikrovlny odrážajú od stien a vracajú späť k magnetrónu, čo ho môže poškodiť .

Niektoré štáty a rovnako tak Medzinárodná elektrotechnická komisia [ IEC ], [ ICES ], [ IEEE ] a [ CENELEC ] vyhlásili pre mikrovlnné rúry limit 50 W/m2 pre akékoľvek miesto vzdialené 5 centimetrov od vonkajšieho povrchu výrobku. V skutočnosti je emisia moderných mikrovlnných rúr podstatne nižšia ako tento medzinárodný limit, a zariadenie má istenie znemožňujúce expozíciu ľudí mikrovlnným žiarením, keď je rúra zapnutá a jej dvierka zostali otvorené. Expozícia rýchlo klesá so vzdialenosťou – napríklad osoba vzdialená od rúry 50 cm je vystavená žiareniu stokrát slabšiemu než osoba vo vzdialenosti 5 cm.

Vyššie uvedené emisné limity sú určené pre skúšanie, či výrobky vyhovujú technickým predpisom a limity pre mikrovlny sú stanovené tak, že ich dodržanie vylučuje poškodenie zdravia akýmkoľvek známym pôsobením. Pre zamestnancov aj pre obyvateľstvo sú hlboko pod hladinou, kedy sa prejavuje nebezpečnosť z ohrievania. Emisný limit spomínaný vyššie je v súlade s expozičnými limitmi, odporúčanými komisiou ICNIRP.


Zdroje:

www.szu.cz

https://sk.wikipedia.org/wiki/Magnetr%C3%B3n

www.who.int/peh-emf/publications/facts/info_microwaves/en/ 

obrázok: microwave- digimadmedia.com

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *