Astma – dôležité informácie nielen pre astmatikov
27. januára 2019
Energia
12. mája 2020

Vedecké teórie: Gravitácia nie je „len teória“

Vo svete sa nájdu ľudia, ktorí stále spochybňujú vedecké teórie, niektorí vykrikujú, že ide len o relatívne výklady vedy a všetko môže byť inak, iným zas vadí, že o tom rozhoduje nejaký vedecký konsenzus a neveria vede. Písali sme o tom už v minulom článku.

Vedecká teória sa vo všeobecnosti môže uvádzať aj ako nejaký vedecký fakt. Častým problémom je však nepochopenie rozdielu medzi vedeckou teóriou a “teóriou” (výraz v bežnej reči, ktorý označuje nejaký dojem, špekuláciu). Internet ponúka rôzne stránky, ktoré propagujú pseudovedecké vysvetlenia, a dajú sa nájsť aj autori, ktorí spochybňujú napríklad teóriu gravitácie. Každá vedecká teória má nejaké nedostatky, lebo ani veda nievie všetko úplne presne, ale nikto zatiaľ nenašiel lepší nástroj na poznávanie, takže ostaneme pri tej vede. V prípade vedeckej teórie je potrebné pripomenúť, že takýto súbor poznatkov nevznikol len tak niekde na posede, ale je to komplexný systém výpovedí o realite, formovaný kvalitnými hypotézami a doplnený prírodnými zákonmi. Vedecké teórie sú testované a mnohokrát overované, a vo svojej vedeckej podstate pre bežného človeka aj celkom ťažko pochopiteľné. Rôzne trhliny vo vedeckej teórii dávajú priestor na doplnenie, alebo opravu, nemali by spôsobovať pochybnosť o jej pravdivosti a spoľahlivosti. V prípade gravitačnej teórie by sme museli ignorovať dopady bežných gravitačných javov, ktoré zažívame a ktoré celkom úspešne opisuje vedný odbor fyziky. Bez výpočtov, ktoré sú založené práve na Newtonovom gravitačnom zákone by sa ľudia nikdy nedostali na obežnú dráhu Zeme alebo na Mesiac. Veda je najlepší nástroj na poznávanie sveta s ktorým treba vždy začať, ak chceme dostať správne odpovede na otázky, ktoré spadajú do oblasti vedy.

Teória gravitácie hovorí, že všetky objekty s hmotnosťou sa navzájom priťahujú silou, ktorá závisí od ich vzdialenosti (fyzikálny jav, pri ktorom sa uplatňujú gravitačné sily, hmotné objekty sa vzájomne priťahujú podľa gravitačného zákona) a teória relativity formuluje konkrétne tvrdenia o rýchlosti svetla a zakrivení časopriestoru. Gravitačný zákon platí globálne, v celom známom vesmíre. Matematicky teda platí, že dva hmotné body o hmotnostiach m1 a m2 vo vzájomnej vzdialenosti r sa navzájom priťahujú gravitačnou silou F (respektíve dvoma opačnými silami F1 a F2):Existujú aj nejaké pradoxy. Gravitačná sila pôsobiaca na kozmonauta, ktorý je na palube medzinárodnej vesmírnej stanice nemá rovnaké hodnoty ako sila, ktorá pôsobí na toho istého astronauta, ktorý stojí na povrchu našej planéty. Prečo vlastne celá vesmírna stanica aj s kozmonautom nespadne, rovnako ako padajú objekty v bežnom živote na zem? Odpoveď tkvie v tom, že gravitácia nie je jediná sila, ktorá pôsobí na teleso. Na teleso pôsobí aj odpudivá sila a keď sa objekt pohybuje (vo vesmírnom priestore) tak sa situácia mení, detailnejšie tu alebo tu. Pre doplnenie a lepšie pochopenie je potrebné spomenúť fakt, že objekty rôznych hmotností, za určitých podmienok  padajú  rovnakou rýchlosťou. Vedecké inštitúty dostávajú od rôznych ľudí nové hypotézy, alebo návrhy na opravy súčasných vedeckých teórií. Internet ponúka rôzne “alternatívne” interpretácie vedeckých teórií. Ako dobrá pomôcka pre lepšiu orientáciu v tomto informačnom svete poslúži napríklad tento návod na odhaľovanie nezmyslov.Gravitácia má rozhodujúce postavenie v dynamike vesmíru, stavbe planét, hviezd, hviezdokôp, slnečných sústav a galaxií. Gravitácia je dôležitá i v pozemských mierkach, pri prílivoch a odlivoch, formovaní pohorí, stavbe rastlín i živočíchov. Keď sa však posúvame k menším a menším vzdialenostiam, dôležitosť gravitácie klesá a z pohľadu kvantovej mechaniky je to úplne zanedbateľná sila (okrem niekoľkých extrémnych situácií, medzi ktoré patrí vesmír veľmi krátko po svojom vzniku a horizont čiernej diery). Nájdu sa však aj fyzici, ktorí tvrdia, že gravitácia nie je sila, ale je len prejav zakrivenia časopriestoru, ako to opisuje všeobecná teória relativity. To je samozrejme v poriadku, lebo je to mnohokrát experimentálne overená pravda, ale neverte fyzikom, ktorí tvrdia, že gravitačná sila vôbec neexistuje. Podobne, že elektromagnetická sila nie je sila, ale len výmena fotónov. Je to ako keby ste tvrdili, že skriňa neexistuje, ale sú to len zmontované dosky spojené šrúbkami. Lenže práve takému súboru častí hovoríme skriňa. Pojem sila je zjednodušený pohľad na prírodný jav, a vo svojej podstate ukazuje, že sa niečo priťahuje alebo odpudzuje, to sa dá matematicky veľmi dobre opísať, aj keď presný mechanizmus nie je úplne známy.
Zdroje:

https://svetrozumu.sk/popieraci-vedy-a-rozumu-alternativci-relativisti-intuitivci/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Gravit%C3%A1cia

https://sk.wikipedia.org/wiki/Fakt

https://invivomagazin.sk/su-to-len-teorie-alebo-hlupe-namietky-proti-vede-i._441.html

https://www.youtube.com/watch?v=UsYaDZQtbI4

https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C4%9Bdeck%C3%A1_metoda

https://www.stoplusjednicka.cz/zahada-mocne-gravitace-co-zpusobuje-jak-se-projevuje-zakladni-sila-ve-vesmiru-2

https://invivomagazin.sk/je-stav-beztiaze-na-obeznej-drahe-dosledkom-absencie-gravitacie-vo-vesmire-v-ziadnom-pripade!_254.html

https://www.youtube.com/watch?v=E43-CfukEgs

https://svetrozumu.sk/navod-na-odhalovanie-nezmyslov/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Kvantov%C3%A1_mechanika

https://cs.wikipedia.org/wiki/Teorie_relativity#Obecn%C3%A1_relativita

https://fikacek.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=723805

 

Literatúra:

Feynmanovy přednášky z fyziky 1, Fragment 2013

Obrázok:

pixabay.com

 

 

 

 

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *