Je opaľovanie pre človeka škodlivé?
11. septembra 2015
33 argumentov proti astrológii a horoskopom
10. januára 2016

Zhmotnenie a zjavenie vs zákon zachovania energie

Pojmy zhmotnenie, zjavenie (materializácia, dematerializácia) vznikli v dobe špiritizmu a sú stále živé v oblasti parapsychológie, ktorá nie je vedeckou disciplínou, teda nie je založená na dôkazoch, ale na nesprávnych predpokladoch existencie súboru záhadných javov.Špiritisti na svojich seansách vyvolávali duchov, ktorí údajne prichádzali zo záhrobia, či z astrálnej sféry a zjavovali sa v hmotnej podobe. Niekedy to boli celé postavy, inokedy len časti tela, ktoré sa pri seanse zjavili. Možnosť zhmotnenia dokazovali aj na fotografiách. Môžeme sa stretnúť aj s pojmom “zjavenie”. Podľa parapsychológov možno zhmotnenie chápať ako jeden z mimozmyslových psychokinetických fenoménov kde patrí aj telekinéza, alebo levitácia. Vo vedeckej oblasti sa termínom zhmotnenie označuje vznik páru častíc a antičastíc po zrážke jadra s fotónom a v psychiatrii vznik určitých telesných ťažkostí dôsledkom psychickej poruchy.

Možnosť  zhmotnenia v parapsychologickom zmysle môžeme logicky odmietnuť, pretože odporuje zákonu zachovania energie. Z duchovnej predstavy nemožno vytvoriť  hmotu a naopak.  

Čo teda je ten zákon zachovania energie?

Je to jeden z najčastejšie používaných fyzikálnych zákonov a v skratke hovorí, že energiu nie je možné vyrobiť ani zničiť, ale iba premeniť na iný druh energie. Zjavné porušenie tohto zákona by mohlo nastať ak by sa vedecky potvrdil napríklad nepredpokladaný pohyb telesa v kľude, úplne izolovaného od všetkých známych zdrojov energie. Zrejme by sa potvrdila nejaká nová nepoznaná sila, ak by sa to nedalo inak vysvetliť  a nebol by to nejaký trik. Teda bolo by to porušenie, ktoré by sa dalo merať, minimálne detekciou pohybu neznámym pôsobením. Podobné prípady vo fyzike nie sú ničím novým, príkladom sú niektoré nedávno objavené častice, ktoré sú pre nás neviditeľné (neutríno), ale boli predpokladané a následne aj experimentálne potvrdené.

Fyzik Richard Feynman napísal:

O energii sa zistilo, že ide o schému, sadu pravidiel. Z každej sady pravidiel môžeme spočítať číslo pre určitý druh energie. Keď spočítame všetky čísla pre všetky druhy energie tak súčet bude vždy rovnaký. Existuje energia obsiahnutá v pohybe – kinetická, potom energia gravitačnej interakcie, nazývaná gravitačná potencionálna energia, tepelná energia, elektrická, svetelná, alebo napríklad elastická energia uložená v pružine, či chemická energia. Poznáme aj jadrovú energiu, ktorú ma častica už len preto, že existuje, a ktorá je úmerná jej hmotnosti. Tá je Einsteinovým príspevkom ako nepochybne viete. Známa rovnica E = mc².

Chápeme vzájomné vzťahy mnohých foriem energie, napríklad to, čomu hovoríme tepelná energia, je z veľkej miery kinetická energia častíc vo vnútri objektu. Elastická a chemická energia majú rovnaký pôvod, sú to sily medzi atómami. Keď sa atómy usporiadajú do inej štruktúry, tak sa energia trochu zmení. Keď sa zmení množstvo jednej energie musí sa zmeniť množstvo niektorej inej. Napríklad, keď niečo pálite, mení sa chemická energia a vznikne teplo, ktoré tu predtým nebolo. Súčet bude a stále musí súhlasiť. Najprv sa nám zdá, že zákon zachovania energie je neplatný, ale energia má len tendenciu sa pred nami skryť a my potrebujeme teplomery a iné prístroje, aby sme sa uistili, že je stále tu. Zisťujeme že sa energia zachováva bez ohľadu nato, aký zložitý tento proces je, dokonca aj keď nepoznáme zákony, ktorými sa riadi. Prvé overenie zákona zachovania energie nepredviedol fyzik, ale lekár a urobil to na krysách. Keď spálite potraviny, zistíte koľko tepla vzniklo. Keď nakŕmite krysy rovnakým množstvom potravy, tá sa premení na oxid uhličitý, rovnakým spôsobom ako pri horení. Meraním energie v oboch prípadoch, zistíte, že živé bytosti sa chovajú rovnako ako neživé predmety, zákon energie sa týka živého i neživého sveta. Existujú nejaké reálne prípady zhmotnenia?

Špiritisti boli opakovane pristihnutí pri podvode a fotografie sa tiež ukázali ako fotomontáže. Mnoho materializačných trikov bolo odhalených pomocou infračervenej fotografie. Takisto aj ostatné fenomény, ktoré sú pripisované pôsobeniu mimozmyslových javov, boli vyvrátené početnými experimentami. Mimozmyslové vnímanie(ESP) a pôsobenie medzi ľuďmi navzájom, alebo pôsobenie medzi človekom a neživým predmetom nebolo tiež dokázané. Vyzerá to tak, že za prítomnosti skúsených pozorovateľov tieto schopnosti, alebo prejavy neznámych síl miznú. Ako dokazujú rôzne výskumné organizácie, či napríklad známy J. Randi
 

Zdroje:

www.sisyfos.czSlovník ezoteriky a pavied
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_zachov%C3%A1n%C3%AD_energie

https://cs.wikipedia.org/wiki/Neutrino

https://cs.wikipedia.org/wiki/James_Randi

http://www.csicop.org/about/about_csi

Literatúra:
R. Feynman O povahe fyzikálnych zákonov, Aurora, 2001

Odkazy:

http://www.csicop.org/specialarticles/show/best_case_for_esp/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mimosmyslov%C3%A9_vn%C3%ADm%C3%A1n%C3%AD

http://rationalwiki.org/wiki/Extrasensory_perception

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *